Brøchner Hotels Synopsis | Erhvervscase

Indholdsfortegnelse
Metodeafsnit 2
Virksomhedskarakteristik 3
KSF'er (kritiske succesfaktorer) 5
KSF 1- Beliggenhed 5
KSF 2- Personale/kundeservice 5
KSF 3- Ekstraordinær oplevelse 5
KSF 4- Produktudvikling 5
Udfordringer og Løsningsforslag 6
Udfordring 1- Ekspansion af hotellerne 6
Løsningsforslag 1.1 - Optimering af værelser 6
Konsekvens 6
Løsningsforslag 1.2 - Lave enkeltmandsværelser 6
Konsekvens 7
Udfordring 2- Virksomheden er sæsonpræget 7
Løsningsforslag 2.1- Vinter Kampagner og måneds koncepter 7
Konsekvens 8
Løsningsforslag 2.2- Gruppe kampagner 8
Konsekvens 8
Udfordring 3- Udvidelse af koncepter 8
Løsningsforslag 3.1 - Koncepter til Leisure segmentet 8
Konsekvens 9
Løsningsforslag 3.2 - Koncepter til business segmentet 9
Konsekvens 9
Litteraturliste 10
Bilag: 11
Interne analyser: 11
Bilag 1: BMC 11
Bilag 3: Værdikæde 12
Eksterne analyser: 17
Bilag 5: Omverdens analyse (porters five forces) 17
Bilag 6: Statestikker 23
Bilag 7: Regnskabsanalyse 24
Opsamlende analyser: 25
Bilag 8: SWOT 25

Uddrag
Metodeafsnit:
For at finde Brøchner Hotels kritiske succesfaktorer, bliver der udarbejdet en virksomhedskarakteristik samt interne og eksterne analyser. Dette udføres med henblik på at finde løsningsforslag til Brøchner Hotels udfordringer og forskellige konsekvenser der kommer med løsningsforslagene. Brøchner Hotels interne situation analyseres ud fra en Business Model Canvas, som beskriver Brøchner Hotels infrastruktur.
Den økonomiske situation for Brøchner Hotels vil blive afdækket ved hjælp af en regnskabsanalyse af rentabiliteten, hvor soliditetsgraden og likviditetsgraden også vil indgå for årene 2016 - 2018. Dette vil belyse den økonomiske situation for Brøchner Hotels. Rentabilitetsanalysen bruges til at analysere virksomhedens evne til at forrente den investerede kapital. Derudover bliver analysen af indtjeningsevnen udarbejdet for at kende til virksomhedens evne til at lave overskud på deres opnåede omsætning....


Virksomhedskarakteristik:
Brøchner Hotels er en familieejet servicevirksomhed som startede tilbage i 1982, da Einer Honóre købte Hotel Kong Arthur til hans datter og svigersøn. Siden de overtog hotellet har de oplevet vækst, samt opkøbt nabobygningen og købt flere hoteller som i dag også er en del af Brøchner Hotels. I 2007 lavede de et generationsskifte, hvor deres søn og datter overtog virksomheden. I 2009 ville Søren Brøchner-Mortensen og hans søster Kirsten Brøchner-Mortensen dog ikke længere drive hotellet sammen, da de ville i to forskellige retninger. I 2013 valgte de derfor at opdele forretningen, så de hver fik 2 hoteller. Det var starten på Brøchner Hotels anden historie, hvor Søren som i dag er ejer af Brøchner Hotels gik sammen med virksomhedens nuværende administrerende direktør, Karim Nielsen og startede Brøchner Hotels. Siden hen har de udviklet sig med høj fart. I år 2016 havde de 23.625.640 i omsætning og i 2018 ramte de 30.200.616. i omsætning, som svarer til en stigning på 78%. De har altså vækstet voldsomt fra 2016 til 2018. Brøchners bruttofortjeneste lå i år 2018 på 19.359.616 og havde et resultat efter skat på 9.110.694. Brøchner Hotels er et aktieselskab og de befinder sig i regnskabsklasse C....

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her