Brøchner hotels | Virksomhedsøkonomi

Indholdsfortegnelse
Kritiske succesfaktorer
Anvendelse af gamle bygninger/indretning
Service og personale
Værdikæde for servicevirksomhed
Markedsføring
Salg
Produktion
Værdikæde for et hotel
Kerne og periferiydelser:

Rentabilitetsanalyse: (Kun for hovedselskabet Brøchner hotels A/S)
Indtjeningsevnen:
Udfordringer
Geografisk afgrænset
Mange konkurrenter
Løsningsforslag
Geografisk afgrænset
Mange konkurrenter

Uddrag
Der været stor udsving i 2015 og 2016, men har faldet tilbage til at være stort set det samme som i 2014. Der har været en stigning på 18,77%, fra 2014 til 2015.

I perioden 2014U2016 har det været en stor stigning i egenkapitalforrentning, en stigning på 344,86% fra 2014 til 2016. Dog er den faldet fra 2016 til 2017 med U 37,1%. Det er stadig en stigning på 179,84% fra 2014 til 2017.

Gennem hele analyseperioden har de været særdeles gode til at arbejde med deres gæld, og har tjent på det, da egenkapitalforrentning konstant har været en del højere end afkastningsgraden.

Gældsrenten har faldet med 37,44%, fra 1,11% til 1,53% fra 2014 til 2017, det kan skyldes en stigning i gældsforpligtelser.

Dette er nødvendigvis ikke en dårlig ting, da egenkapitalforrentningen er meget høj, og de derfor er gode til at arbejde med deres gæld og tjene på det.

Til at starte med kan vi se at overskudsgraden steget. Overskudsgraden er steget med 92,34%, hvilket er meget godt. Det sammen er at sige om omsætningen som er steget med 150% fra 2014 til 2017, hvilket er meget godt.

Dog har der været en lidt større stigning i omkostningerne, som er steget med i 170%, hvilket ikke er godt. Det betyder at indtjeningsevnen faktisk er blevet forværret siden 2014, i og med at der har været en større stigning i omkostninger, end i omsætning.

Problemet kan ligge i, at der har været store stigninger i de forskellige omkostninger. Værst er det for de finansielle omkostninger, som har haft en stigning på 255%, det er med til at hæve omkostningerne en del.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu