Erhvervscase Normal | 10 i karakter-konverteret

Indholdsfortegnelse
Virksomhedskarakteristik 3
Kritiske succesfaktor 3
Udfordringer 4
Udfordringer med løsningsforslag 4
Metodeafsnit 6
Bilag 1: Business Model Canvas 7
Bilag 2: Værdikæden 9
Bilag 3: Porters five forces 11
Bilag 4: konkurrence tragtmodellen 12
Bilag 5: Købsadfærd 13
Bilag 6: Rentabilitets analyse 14
Bilag 7: SWOT-Opstilling 15
Kildeliste 17

Uddrag
Normal er et Aktieselskab, samt en detailvirksomhed. I 2013 åbnede Normal deres første butik i Silkeborg, og siden da har de åbnet over 90 butikker i Danmark.

Der kan også findes butikker kan i Holland, Norge og Sverige, men deres vision er at tilbyde deres shopping oplevelse til endnu flere lande rundt omkring i Europa.

Normal havde en omsætning på 1,2 mia. kr. i 17/18. Siden 13/14 er Normals omsætning steget med 1266%. De sælger dagligvare produkter som slik, kaffe, rengøringsmidler og hygiejne produkter.

De sælger dog også skønhedsprodukter. Alle disse varer som de sælger, er som regel fra kendte virksomheder, dog til en væsentlig lavere pris end den konkurrenterne sælger det til. Normal kan sælge disse varer til billigere priser end konkurrenterne pga.

---

Vi har valgt at fokusere på virksomheden business model canvas, hvor der er blevet fokuseret på hvilke markedstilbud butikken har, og hvilke kunder der udnytter dette tilbud.

Vi har valgt at bruge denne model, fordi den ville give et overblik over virksomheden, hvordan den arbejder, og hvilken målgruppe den fokusere på.

Business model canvas har også været med at udforme virksomhedskarakteristikken, samt bestemme virksomheden stærke og svage sider.

Vi har også valgt at bruge værdikæden i vores analyse af Normal. Efter at have udarbejdet punkterne i analysen brugte vi værdikæden til at fastlægge virksomhedens kritiske succesfaktor, og i den interne analyse af SWOT-modellen. Dette vil sige de stærke og svage sider.

Til at fastlægge SWOT modellens eksterne faktor har vi brugt Porters five forces, som bl.a. konkurrenter, leverrandøre og deres kunder.

For nærmere at bestemme hvem kunderne og hvad de søger har vi valgt at analysere på deres købsadfærd. Dette har hjulpet med at bestemme hvilke udfordringer butikken kan møde, hvis de ikke imødekommer kundernes behov.

Til at analysere Normals økonomi og hvilken konsekvenser deres lave priser har for virksomheden har vi brugt rentabilitets analyse, som forklar virksomhedens økonomiske forhold.

Ud fra deres økonomi er der blevet kigget på hvilke udfordringer de har i forhold til de sælger deres produkter til lave priser.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu