Eksponentielle Funktioner Noter til Prøve

Indledning
Kendetegnede ved eksponentielle funktioner er, at det er en graf, der stiger hurtigere og hurtigere eller aftager langsommere og langsommere. Grafen stiger med en given % pr. enhed på x-aksen.
Grundformlen for en eksponentiel funktion er f(x)=b*ax

Indholdsfortegnelse
Indledning
Kendetegn:
Forskrift, samt a og b
Eksempel
Bestem en forskrift ud fra to punkter:
Eksponentiel regression
Halverings- og fordoblingskonstant
Parken eksempel

Uddrag
Ved at kigge på en eksponentiel funktion kan du se om det er en halverings- eller fordoblingskonstant du skal lede efter, for at se det skal du bare kigge på a, hvis den er over 1 er det en fordoblingskonstant, hvis den er under 1 er det en halveringskonstant.

For at finde fordoblingskonstanten skal kan du beregne den med følgende formel:

Få adgang til hele opgaven