Eksponentiel funktion | Emneopgave – Matematik

Indholdsfortegnelse
1. OPGAVE - Angiv funktionsforskriften og betingelser for a, b og x samt Dm(f) og Vm(f) for eksponentielle funktioner:

2. OPGAVE - Hvad betyder 2 faktorer a og b, og hvordan ser graferne ud?:

3. OPGAVE - Hvordan bestemmes forskriften til en eksponentiel funktion ud fra følgende 2 punkter?:

4. OPGAVE - Hvad menes med en vækstrate?:

5. OPGAVE - Logaritmefunktioner, grundtallet for 10-tals logaritmen er 10, og for den naturli-ge logaritme er den “e”, og den omvendte funktioner til de 2 er log10 og ln. Vis funktioner og deres omvendt funktion i en graf og giv en mere detaljeret forklaring.

6. OPGAVE - Hvordan finder man fordoblings- og halveringskonstanten og hvad betyder de?:

7. OPGAVE - Bestem både grafisk og matematisk, hvornår funktionen 2816*0.5 skærer 5,5

8. OPGAVE - Funktionen: h(x) = 9,45*1,26^x skærer ovennævnte funktion, beregn skærings-punktet:

9. OPGAVE - Bestem ud fra viste data, parametrene for en eksponentiel model og bestem r og r^2. Forklar hvad der menes med korrelationskoefficienten og determinationskoefficienten (r og r^2).

10. OPGAVE - Lav evt. beviset (udledning formlerne) til et eller maks to af ovenstående form-ler, brug egne ord og evt. supplerende skitser til beviserne, så forståelsen tydeligt fremgår.

Uddrag
Funktionsforskrift
f(x)=ba^x=b·(1+r)^X

a = Funktionens grundtal
b = Funktionens begyndelsesværdi
x = Eksponenten

Dm(f) = alle reelle tal

Vm(f) = ]0;∞[
Værdimængden er alle y-værdier og i eksponentiel funktion er Vm(f) altid positiv, da den ikke går under nul

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her