Indholdsfortegnelse
Eksponentialfunktionen
1. Hvad er den generelle forskrift?
2. Hvad er eksponentialfunktionens Dm og Vm?
3. Hvilken betydning har b og a for funktionen og dens grafiske afbildning?
4. Hvorledes bestemmes a-værdien, når man kender den procentvise stigning (vækstfaktoren)
5. Angiv vækstrate, grundtal og startværdi for følgende tre funktioner:
6. Bevis formlen til bestemmelse af enten halverings- eller fordoblingskonstanten, T½ eller T2

Potensfunktionen
1. Hvad er den generelle forskrift for en potensfunktion?
2. Hvad er potensfunktionens Dm og Vm?
3. Hvilken betydning har b og a for funktionens grafiske afbildning?
4. Hvad er forskellen på tilvæksten for en lineært voksende funktion, en eksponentielt voksende funktion og en potensfunktion?
5. Bevis formlerne til bestemmelse af a og b koefficienterne i en potensfunktion, når to punkter på funktionen er kendt: (x_1,y_1) og (x_2,y_2).

Opgaver (praktisk del)
6. Løs opgave 34 side 353 i bogen.
a)
b)
c)
d)
7. Løs opgave 36 side 354 i bogen.
a)
b)
c)
d)
e)
8. Et busselskab der opererer tre ruter mellem Jylland og København har eksperimenteret med deres billetpriser og fået følgende resultat (benyttes ved nedenstående spørgsmål):
a)
b)
c)

Uddrag
1. Hvad er den generelle forskrift?
- f(x)=b*a^x
2. Hvad er eksponentialfunktionens Dm og Vm?
- Dm(f) = R (alle reelle tal)
- Vm(f) = R+ ]0;∞[

3. Hvilken betydning har b og a for funktionen og dens grafiske afbildning?
- f(0) = b (det vil sige b er skæringen med y)
- a>1 → monotont voksende (konstant voksende)
- 0
4. Hvorledes bestemmes a-værdien, når man kender den procentvise stigning (vækstfaktoren)
- Kender man vækstraten (a=1+r), skal man blot lægge 1 til for at finde frem til a