Eksamenssæt 30. maj 2016 (med netadgang) 3. Stereotyper i børnelitteratur – “Censur i børnelitteraturen gør verden fattigere” af Poul Aarøe Pedersen, 2014

Opgavebeskrivelse
3. Stereotyper i børnelitteratur
Skriv et essay om stereotyper i børnelitteratur.
Du skal i dit essay tage udgangspunkt i Censur i børnelitteratur gør verden
fattigere (tekst 3) og overveje konsekvenserne af børnelitteraturens brug af
stereotyper.
Inddrag eksempler.
I denne opgave kan du anvende materiale fra internettet.

Indledning
Så længe børnelitteratur har eksisteret, har der også eksisteret stereotyper i det selv samme. Det er der mange grunde til, men en af de største er nok, at børn har lettere ved at forstå karakterer hvis de er karikeret og simple, som stereotyper jo er. Så er de selvfølgelig også virkelig sjove at læse om. Det skal man ikke glemme. På trods af børnelitteratursstereotypernes gamle oprindelse, bliver der censureret flere og flere stereotyper ud af børnebøgerne.

Uddrag
Der er selvfølgelig også en historisk vinkel på det hele. Mange af de børnebøger, som bliver censureret, er skrevet i starten af det 20. århundrede, hvor det stadig var accepteret at sige fx ”neger” eller ”eskimo”. Ved at fuldstændig slette de ord fra bøgerne, sletter man også en del af historien.

Få gratis adgang til opgaven

Upload en af dine egne opgaver og få adgang til denne opgave. Det tager kun 2 minutter