Censur og ytringsfrihed i oplysningstiden | DHO | 10 i karakter

Opgavebeskrivelse
Redegør for oplysningstidens tanker med fokus på ytringsfrihed. Foretag en analyse og vurdering af Thomas Alling: Orientering på P1 (8. marts 2019) med fokus på genre, argumentation og retoriske virkemidler.

Diskutér i forlængelse af redegørelse og analyse, om ytringsfriheden er under pres i Danmark i dag. Inddrag relevant materiale i diskussionen.

Problemformulering
Hvordan har censur udviklet sig fra oplysningstiden til i dag

Indledning
Jeg vil i denne opgave komme ind på oplysningstiden og dens begivenheder. Jeg har valgt at tage udgangspunkt i censur og ytringsfrihed.

Oplysningstiden starter omkring 1700-tallet, hvor man begynder at agere mere frisindet og tænke nye idealer.

Rapporten vil forløbe sig således, at i kronologisk rækkefølge vil besvare mine undringsspørgsmål, hvor jeg afrunder med en konklusion.

Opgaven er besvaret ud fra kildekritisk data og informationer opsamlet på nettet. Der refereres til kilderne i referencelisten.

Indholdsfortegnelse
1 Indledning 1
1.1 Metode 1
1.2 Redegørelse for oplysningstidens tanker 1
1.3 Analyse og vurdering af orientering af Thomas Alling 3
1.4 Diskussion om ytringsfriheden er under pres i dag 5
2 Konklusion 6
3 Referenceliste 8
4 Bilag 8

Uddrag
For at snakke om påbegyndelsen af oplysningstanker om ytringsfrihed, skal man tilbage til 1770. I 1770 begyndte J. F. Struensee at overtage magten fra den daværende Konge Christian 7., der led af psykisk syge.

Da J. F. Struensee kom til magten traf han hurtigt det valg om, at censuren skulle ophæves. Det gjorde han blandt andet for at opnå støtte blandt befolkningen.

Dog fandt regeringen hurtigt ud af, at trykkefriheden ikke kunne opretholdes, fordi kritikken af regeringen og J. F. Struensee blev for massiv. Det fik J. F. Struensee til at ændre lidt på trykkefriheden.

Han genopbragte ikke censur, men tilføjede blot nogle skærpede regler, for hvad man måtte skrive og ikke måtte ikke skrive. Det havde ens betydning med, at man skulle stå til herre for, hvad man havde gjort og skrevet.

Det krævede at skrifterne ikke længere skulle godkendes inden de blev trykket, men at man efterfølgende kunne blive straffet for hvad man havde skrevet. J. F. Struensee blev i 1772 henrettet og det resulterede i endnu en skærpelse af reglerne.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu