Stereotyper | Psykologi | Noter

Indledning
I forbindelse med social perception benytter vi os af stereotyper. Stereotyper er forestillinger, vi har, om hvordan mennesker, der tilhører forskellige grupper eller kategorier, typisk er eller opfører sig.

Man kan tale om bestemte kønsstereotyper, der indeholder billeder af, hvordan henholdsvis mænd og kvinder typisk er.

Man kan tale om aldersstereotyper, der indeholder forestillinger om, hvordan unge typisk er, eller hvor¬dan ældre mennesker typisk er.

Når vi møder mennesker, og vi bestemmer dem som tilhørende en bestemt gruppe eller kategori, farver stereotyperne vores opfattelse af og forventninger til dem.

Stereotyper kan vi forstå som kognitive skemaer, vi benytter til social perception. Det er top down-pro¬ces¬ser

vi bruger i det sociale liv til at gøre vores møder med andre mennesker overskuelige. De fortæller os noget om, hvad vi kan forvente af andre.

Uddrag
Både illusoriske korrelationer og logiske fejlslutninger opstår især, når to bemærkelsesværdige eller sjæl¬dent forekommende ting optræder sammen.

Er vi blevet snydt i kortspil (sjælden) af en mand med grønt hår (sjælden), er vi særligt opmærksomme næste gang, vi møder en mand med grønt hår.

Har en lærer en stor gruppe urolige og konfliktsøgende drenge i sin klasse, samtidig med at han ved, de spiller mange vol¬delige computerspil derhjemme

kan han foretage den slutning, at deres aggressivitet netop skyldes com¬pu¬terspillene, selv om der ikke nødvendigvis behøver at være en sammenhæng.

Har vi mødt eller hørt om homoseksuelle mænd med en feminin adfærd, er vi tilbøjelige til at slutte, at homoseksuelle mænd er feminine.

For det tredje er grunden til, at stereotyper let bliver til forsimplede og forkerte opfattelser af andre, at der er meget mere på spil i dem, end at de blot er vigtige orienteringsredskaber i hverdagen.

De har også be¬tydning for vores sociale identitet. De er ifølge den sociale identitetsteori en del af en kollektiv proces, der foregår i de grupper, vi ser os selv som en del af.

Vores sociale identitet handler nemlig ikke blot om, hvem vi ligner, og dermed heller ikke blot om, hvilke grupper eller kategorier vi identificerer os med (køn, seksu¬alitet, klasse, gruppe)

men også om, hvem vi er forskellige fra, og hvilke grupper eller kategorier vi ikke til¬hører. I den proces kommer man meget let til at valorisere sin egen gruppe positivt og opfatte den måde

man selv lever og opfører sig på, som den rigtige, og omvendt hæfte negative stereotyper på grupper eller kategorier af mennesker, der lever eller opfører sig anderledes.

De negative stereotyper bliver her grænser, man sætter op for at fastholde sin egenart. De fortæller grundlæggende, at sådan som de andre er, sådan er den gruppe eller kategori, som jeg tilhører, ikke.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu