Dorte Ågård: ’’Ud med mobiltelefonerne i timerne’’ | Kronik

Indledning
I år 2018 er det umuligt at forestille sig en hverdag uden brug af elektronik i form af computer og mobiltelefon. I dag opvokser den helt unge generation med elektronikken, som på kort tid har udviklet sig så kraftigt, at den nu benyttes i en undervisningssammenhæng, hvilket både påvirker elevernes læringsmoral, motivationen og interesse. Elektronikken er kort fortalt en påvirkende faktor hos unge mennesker i en uddannelsessammenhæng.

Elevernes brug af digitale medier i undervisningen beskrives som værende den værste pædagogiske udfordring i forhold til ungdomsuddannelserne. Men hvordan udvikles lærernes autoritet, således at de tør at tage styringen, og hvilke regler bør der opstilles i forhold til digitale medier, således at de gavner i stedet for at svække? Disse er nogle af mange spørgsmål, Dorte Ågård diskuterer i artiklen, ’’Ud med mobiltelefonerne i timerne’’ der blev bragt i Jyllandsposten d. 2. august 2017.

Uddrag
Ågård benytter sig af alle tre appelformer igennem artiklen. Ågård benytter sig af appelformen etos, i det hun slev har en autoritet, i det hun er lektor, har en ph.d fra Aalborg Universitet og derved er forsker i klasseledelse og motivation. Dette er alt sammen med til at styrke Ågårds kritik i forhold til troværdighed. Ågård starter artiklen ud, hvor hun nævner konsekvenserne af den problematik hun arbejder for at løse. Hun nævner, ’’Elevers koncentrationsevne, faglige udbytte og motivation undermineres, for eleverne kommer aldrig mere end en millimeter ned i stoffet, før de lader sig afbryde af Instagram, og derfor når de ikke at forstå det, de er i gang med. De når heller ikke at opdage, hvor spændende det faktisk er’’. Her benytter Ågård sig af appelformen patos, i det hun nævner de negative aspekter i forhold til problematikken, der rammer de unge, hvilket får læseren til at føle medfølelse, og at der derfor skal ske ændringer på uddannelsesfronten.

Ågård benytter sig af appelformen logos i følgende citat, ’’En ny undersøgelse foretaget af Søren Hebsgaard dokumenterer, at andelen af elever, der selv vurderer, at de bruger mobilen for meget i timerne er fordoblet, siden undersøgelsen blev fortaget for første gang i 2013’’. Her anvender Ågård sig af en undersøgelse, hvilket styrker hendes argumentation og troværdighed meget, da modtageren bliver rationelt overbevist.

Ågård benytter sig af et par retoriske spørgsmål igennem artiklen. Hun spørger blandt andet fra lærernes synsvinkel, ’’Betyder det overhovedet noget for deres læring, at de bliver forstyrret’’ og ’’Har jeg lov til at bestemme over deres ejendom?’’. De retoriske spørgsmål skal forestille at være fra lærernes synvinkel, hvilket viser læseren hvilke tanker, lærerne gør sig. Herudover er de retoriske spørgsmål benyttet på en måde, så læseren forstår Ågårds budsskab, at lærerne må tage deres autoritet tilbage. De retoriske spørgsmål er med til at aktivere læseren og fange opmærksomhed. Læseren inviteres med til at tænke og svare for sig selv, hvilket i sidste ende ender med en konklusion, der virker mere overbevisende for læseren, fordi den er selvdannet.

Ågårds artikel er domineret af bagvægt, i det verballedet forekommer tidligt i sætningen, dette ses i følgende sætninger, ’’Når gælder mobilerne, er løsningen enkel: […]’’ og ’’Men der er brug for, at alle lærere tager autoriteten over brugen af mobiler og computere tilbage’’. Bagvægten påvirker, at budskabet hurtigt bliver fortalt og derved formidlet hos læseren. Udover bagvægt er artiklen domineret af hypotakse, da de fleste sætninger indeholder en del ledsætninger. Dette ses i følgende sætninger, ’’Det er altså ikke et problem, der løser sig selv, men et der er ved at vokse fra os’’ og ’’En løsning kræver, at lærerne tager styring af mobiler og computere på sig som en del af klasseledelsesopgaven’’. Hypotaksen for sproget i artiklen til at virke mere flydende, hvilket påvirker læseren til at fortsætte med at læse.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu