Kronik | “Danskerne ender med at søge mod hjemstavnen” af Ida Laursen Brock

Opgavebeskrivelse
Skriv en kronik om hjemstavne med udgangspunkt i teksterne "Bor Her" af Raske Penge og "Danskerne ender med at søge mod hjemstavnen" af Ida Laursen Brock.

A:
Skriv en kronik om, hvad hjemstavn betyder for dig og din generation. I din kronik skal du inddrage mindst to tekster, hvoraf den ene skal være fra opgavesættet.

Du kan vælge en af følgende vinkler til din kronik:
- Det lokale og det globale
- Slægt og kultur (<-- følgende vinkel valgt i den her kronik)
- Frihed og forankring

Du vælger selv, hvilken avis din kronik skal bringes i.

B:
Reflektér over og begrund dine formidlingsmæssige valg, herunder valg af avis, kronikkens opbygning, retoriske virkemidler og argumentation. Denne del skal fylde ca. 400 ord.
Vælg selv en overskrift.

Indledning
Når slægt og kultur trækker mere end studie og karriere. Et stort antal unge mennesker vælger at flytte til de østlige dele af Danmark for at studere. Det viser sig dog, at familien og hjemstavnen er det, som trækker de unge mennesker tilbage til barndomsbyerne. I Danmark har vi søgt væk fra ideen om at træde i vores forældres fodspor. Men hvorfor er det præcis således?

Indholdsfortegnelse
- Ungerne flyver fra reden
- Storbyernes bagside
- Frihed til selv at vælge
- Tallene taler for sig selv
- Et sted at høre til
- Slægt, kultur og tryghed
- Metatekst

Uddrag
Når man har boet i en lille landsby som Vinderup i 19 år, lærer man størstedelen af samtlige indbyggere at kende. De heldige får skaffet sig en arbejdsplads som ungarbejder i en af de lokale butikker og tjener en mønt eller to. Man lærer indbyggernes forskelli-ge indkøbsvaner og bliver tilnærmelsesvis venner med kunderne.

Ifølge artiklen ”Danskerne ender med at søge mod hjem-stavnen” skrevet af Ida Laur-sen Brock og udgivet d. 18 februar 2014 i Berlingske, er det korrekt, at flere og flere vender hjem. Dog mangler der stadig markant flere, før der kommer en mere ligelig fordeling af unge mennesker landet over.

I forhold til opstilling af layout har jeg valgt den klassiske opstilling, som anvendes i de trykte blade. Her er der tale om manchetten som blikfang, der skal få målgruppen til at identificere sig med artiklen allerede der.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu