Opgavebeskrivelse
Start med at se på det markedsføringsmateriale (plakater, logo, og reklamevideo), som ligger her i rummet, men se også Niels Brocks hjemmeside og Facebookside.

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
- Hvem var personen Niels Brock? Søg på nettet.

- Se på logoet – hvilke konnotationer/associationer får du? Hvorfor bruger man det, tror du? Se både på farve og symboler.

- Niels Brocks slogan: For os, der handler – hvilke ord lægger du mærke til? Hvilke ordklasser er det? Hvad får I ud af sloganet, altså hvilken betydning ligger der i det?

- Gå ind på https://nielsbrock.dk/om-niels-brock (teksten øverst under ”Om Niels Brock” og længere nede under ”Niels Brock før og nu”). Hvad lægger de vægt på i deres beskrivelse? Er der ord, der går igen? Skriv disse ord ned.

Opgave 2
- Hvordan er den bygget op?

- Hvilken genre er den? Lyrisk, narrativ, oplysende? Eller en blanding? Brug Håndbog til dansk (https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=227&L=0#c809) til at beskrive indholdet i reklamen

- Reklamen og kampagnen bruger kendte ”Niels Brock’ere” – hvorfor? Hvilken appelform er på spil her? Overvej, hvorfor netop dé personer bruges.

- Hvilket budskab formidler reklamefilmen? Hvad vil reklamen sælge?

- Hvilke argumenter bruger reklamen? Appelformer?

- Se på de filmiske virkemidler, bl.a. klipning, lyd, musik, fotografering, lys, farver osv. Det er vigtigt, at du forsøger at beskrive, hvilken effekt de enkelte virkemidler har – hvorfor har man valgt det, tror du? Understreger den noget indholdsmæssigt? Brug filmcentralens leksikon (https://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog)

- Vurder reklamen, dvs.:

Uddrag
- Hvem var personen Niels Brock? Søg på nettet.
- Niels Brock var en handelsmand som studerede 2 år i Lübeck, og efter blev han ansat hos sin onkel hvor han sad på kontor.

Han tog til Randers efter hans fars død, hvor han afviklede hans fars forretning. Han vendte tilbage til København hvor han lavede en handelsvirksomhed med hør og kolonialvarer.

Udover hans handelsvirksomhed, drev han også vekseler- og forsikringsvirksomhed, og blev udnævnt af kongen til en af stadens 32 mænd.

Efter hans død gik hans efterladte formue til legat, og manden C.F. Tietgen var manden i fronten for denne fond og etablerede ”De Brockske Handelsskoler” som senere skiftede navn til ”Niels Brock Copenhagen Business College”

- Se på logoet – hvilke konnotationer/associationer får du? Hvorfor bruger man det, tror du? Se både på farve og symboler.

For os at se er logoet et skjold med 3 klør i, vi forstiller os at det kunne have 2 betydning det ene kunne være at man er godt beskyttet når man kommer ud af skolen

altså at man er klædt på til at komme ud og den anden betydning kunne være at man skulle fylde de 3 klør ud for de 3 år man går her, dog tænker vi den første er mest realistisk dan nogle af uddannelserne vare 2-4 år

- Niels Brocks slogan: For os, der handler – hvilke ord lægger du mærke til? Hvilke ordklasser er det? Hvad får I ud af sloganet, altså hvilken betydning ligger der i det?

Det lyder som om når man vælger Niels Brock og vælger at starte på skolen skal man være parat på at det ikke bliver så nemt og at man selv træffer beslutningen om at man vil gøre noget

som at gøre en forskel, og så kommer man også i tanke om handel da det indgår i sloganet, hvilket giver god mening da det er en handelsskole og selve Niel Brock var en handelsmand

---

Det er tydeligt at den er bygget op omkring montage klipning for at fremvise de forskellige værdier og ting som er knyttet til tankegangen på Niels Brock

det kunne også siges der var brugt tredelt opbygning samntidigt hvor vendepunktet til midten ville være ved (18 sekund) da han åbner op for gardinet for at vise en åbenbaring

i samme moment dette sker så bliver underlægningsmusikken også markant mere intens. der sker så et vendepunkt til slutningen ved sekund 35 hvor stemningen ændrer sig i form af underlægningsmusikken bla.