Eksamenssættet den 12. august 2015 – Denne opgave indeholder dog KUN redegørelsen for eksamenssættet

Opgavebeskrivelse
2 Identitet og digital kommunikation
Skriv en kronik om identitet og digital kommunikation
Kronikken skal indeholde en redegørelse for synspunkterne og en karakteristik af argumentationsformen i Alle taler – ingen lytter (tekst 2)
Diskuter synspunkterne

Indledning
I artiklen Alle taler – ingen lytter, fra Berlingske den 27. Maj 2014 som er skrevet af den danske forfatter og cand.mag. Jacob Rosendals (JR).

Forfatterens hovedsynspunkt er at, det moderne menneske er blevet for optaget af sociale medier, ved at redigere deres eget liv til en så perfekt selvfremstilling, at den ikke engang passer med hvem de faktisk er. Dermed lever det moderne menneske en illusion om hvordan de gerne vil være.

Det har den betydning at alle i verden har travlt med at opretholde deres se-hvor-god-jeg-er illusion, dette behov bliver opfyldt ved likes el-ler retweets. Forfatteren mener dermed at kommunikation er blevet til en trang, en værdi og et mål i sig selv. JR mener ikke nødvendigvis at dette er dårligt, da kommunikation via. sociale medi-er er med til at holde kontakten med mennesker som man ellers ikke ville have kunnet holde kon-takt med.