Eksamenssættet den 12. august 2015 – Denne opgave indeholder dog KUN redegørelsen for eksamenssættet

Opgavebeskrivelse
2 Identitet og digital kommunikation
Skriv en kronik om identitet og digital kommunikation
Kronikken skal indeholde en redegørelse for synspunkterne og en karakteristik af argumentationsformen i Alle taler – ingen lytter (tekst 2)
Diskuter synspunkterne

Uddrag
I artiklen Alle taler – ingen lytter, fra Berlingske den 27. Maj 2014 som er skrevet af den danske forfatter og cand.mag. Jacob Rosendals (JR).

Forfatterens hovedsynspunkt er at, det moderne menneske er blevet for optaget af sociale medier, ved at redigere deres eget liv til en så perfekt selvfremstilling, at den ikke engang passer med hvem de faktisk er.

Dermed lever det moderne menneske en illusion om hvordan de gerne vil være. Det har den betydning at alle i verden har travlt med at opretholde deres se-hvor-god-jeg-er illusion, dette behov bliver opfyldt ved likes eller retweets.

Forfatteren mener dermed at kommunikation er blevet til en trang, en værdi og et mål i sig selv. JR mener ikke nødvendigvis at dette er dårligt, da kommunikation via. sociale medier er med til at holde kontakten med mennesker som man ellers ikke ville have kunnet holde kontakt med.

Forfatteren mener endvidere, at nettet giver os mulighed for at være konstant på, det gør at ethvert projekt osv. kan arbejdes videre på når som helst – dog mener JR at mennesker ikke er skabt til at være konstant i gang med et projekt osv.

Det har den betydning at der altid er en kamp at kæmpe, ved at holde kontrollen over vores liv, dette gøres ved at opretholde den rigtige selvfremstilling, hvad end den nu er - ”den næste opdatering kun er endnu et komma.

Mennesker har som sproget brug for punktummer”, det er den måde JR beskriver kampen om at opretholde kontrollen over vores liv.