Det danske retssystem | DHO

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
- Besvar følgende spørgsmål

Opgave 2
- Case

Uddrag
1. Hvad er forskellen mellem en straffesag og en civil sag? Giv et eksempel på en civil sag. Et eksempel på en straffesag.

2. I hvilken lov findes reglerne om domstolene?

3. I Danmark har vi følgende almindelige domstole: Byretterne, landsretterne og højesteret. Ved hvilken ret skal en civilsag som hovedregel anlægges?

4. Hvor mange gange kan en dom som hovedregel ankes?

5. Hvad menes der med, at nogle sager er af ”principiel karakter”?

6. Hvilke slags sager kan afgøres i Sø-og Handelsretten?

7. Gå ind på hjemmesiden www.domstol.dk – retten i Esbjerg. Find retslisten for indeværende uge. Hor mange straffesager er der? Hvor mange civile sager er der, og hvad drejer de sig om?

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu