Det danske samfund i 1970erne | DHO

Opgavebeskrivelse
Redegør kort for oliekriserne 1973 og 1979. Inddrag krisernes betydning for dansk økonomi. Analyser de bagvedliggende årsager til kriserne, og hvorfor de ramte Danmark. Foretag en sproglig analyse af Benny Andersen og Povl Dissings ”Olie-blues” fra 1981.

Diskuter hvordan sangen afspejler det danske samfund i 1970’erne, og diskuter, hvorvidt teksten er relevant i dag.

Problemformulering
Hvilke konsekvenser fik udviklingen i Mellemøsten for Det danske samfund i 1970erne?

Indledning
Livet i 1970’erne var ikke ligefrem en dans på røde roser. Nej tværtimod, 1970’erne bar præg af ikke én, men to oliekriser.

Forinden havde Danmark, og resten af vesten, været inde i en periode med højkonjunktur og glade dage. Ingen kunne forudsige at urolighedere i Mellemøsten kunne påvirke vestens forsyninger af olie så meget. Eller kunne man?

Kriserne var hårde for Danmark, danskerne og dansk økonomi. Lanceringer af nye industrivarer og byggeprojekter med oliefyret som varmeforsyning blev erstattet med bilfrie søndage, nedtoning af lyset på gader og stræder og ikke mindst et faldet i husholdningernes grundtemperatur i hjemmene.

Oliekriserne var ikke blot en kortvarig krise, nej de medførte til det energifokus vi har i dag. Så hvad er oliekriserne for én størrelse?

Indholdsfortegnelse
Indledning 3
Problemformulering 3
Afgrænsning 3
Metodeovervejelser 4
Redegørelse 5
Analyse 7
Sproglig Analyse af ”Olie Blues” 7
Diskuter 10
Konklusion 12
Litteraturlise 13
Bilag 14
Bilag 1 14
Bilag 2 15
Bilag 3 16
Ordstatistik: 17

Uddrag
I det følgende afsnit vil der redegøres for oliekrisen i hhv. 1973 og 1979. Derudover oliekrisen betydning for Danmark, danskerne og dansk økonomi. For at forstå oliekrisens opstand rettes blikket mod Mellemøsten.

Mere specifikt den 6. oktober 1973. Der opstod uroligheder mellem Syrien og Egypten på den ene side, og Israel på den anden. Konfrontationen skyldtes Israels brud på FN’s resolution 242 som stammede tilbage fra seksdagskrigen i 1967.

Det resulterede i væbnede oprustning fra Egypten og Syrien også kaldet knibtangsmanøvre som medførte til at USA blandede sig. Derefter udsprang oliekrisen, oliepriserne sprang i vejret og Danmark stod foran en økonomisk krise.

Ikke nok med krisen i 1973 udsprang endnu en oliekrise i 1979 som var resultatet af én konflikt mellem Iran og Irak. 1970erne var præget af Mellemøstens konflikter, forøget oliepriser og udsigt til en tilbagegang i økonomien.

Men hvad betød konflikten mellem parterne i Mellemøsten for Danmark? En af de vigtigste faktorer for krisens omfang i Danmark, var at 90% af energiforbruget var baseret på olie. Samtidig med at 90% af olien var importeret fra Mellemøsten.

Olieprisen stangerede og for Danmark betød det en massiv mangel på olie, og den begrænsede olie, vi kunne få, var firedoblet i pris. Danmark vinkede farvel til en periode med højkonjunkturer som blev historisk kategoriseret som ”de glade 1960ere” .

Jf. Bilag 1 kan der konkluderes at dansk økonomi så et massivt fald i perioden 1973-79 sammenlignet med perioden 1950-75. BNP faldt til det halve sammen med eksportmængden.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu