Resume
Målet med denne opgave er at undersøge Lagkagehusets økonomiske situation, samt hvilke interne og eksterne forhold der påvirker den. Ved at undersøge forskellige årsrapporter samt kvalitativt data, er der fundet frem til hvad Lagkagehuset skal gøre for at sikre fremtidig vækst.

Årsrapporter viser røde tal på bundlinjen, men også hvilke tiltag der ligger til grund. Endvidere oplyser det kvalitative data sammenhængen mellem det negative resultat, og virksomhedens aktiviteter.

Ud fra årsrapporter ses det at Lagkagehuset ud fra tidsperspektivet år 2016 til 2018, har en kraftig stigende omsætning, men røde til på bundlinjen.

Det ses på kvantitativt og kvalitativt materiale, som peger på at de fører en ekspansiv strategi, med store investeringer, som begrunder de røde tal på bundlinjen.

Kvalitativt data peger såvel også på hvilke eksterne og interne forhold, der har medført Lagkagehuset nuværende strategi.

Opgavebeskrivelse
Redegør kort for det marked som Lagkagehuset befinder sig på i Danmark.

Analyser udvalgte interne og eksterne forhold, herunder Lagkagehusets økonomiske situation, som kan påvirke virksomhedens strategiske valg.

Vurder i forlængelse af analysen, hvilke udfordringer Lagkagehuset har og hvilke strategier, de kan anvende fremover, for at sikre fremtidig vækst.

Indledning
Næsten alle har et kendskab til Lagkagehuset, og der bliver set flere og flere butikker rundt omkring i Danmark, men hvordan står det til for Lagkagehusets økonomi, og hvad ligger til grund for den store udbredelse af butikkerne.

I denne opgave vil der kort blive redegjort for det marked, som Lagkagehuset placerer sig på, hvor der efterfølgende vil blive kigget nærmere ind i Lagkagehusets regnskab, og hvilke interne og eksterne forhold, virksomheden bliver påvirket af.

Afrundingsvis vil der blive vurderet hvilke strategier Lagkagehuset foretager sig, og hvad der skal gøres for at sikre fremtidig vækst.

Indholdsfortegnelse
Redegørelse for det marked, som Lagkagehuset befinder sig på i Danmark. 1
Analyse af lagkagehusets Økonomiske situation. 1
Afkastningsgrad (AG) 1
Overskudsgraden (OG) 2
Aktivernes omsætningshastighed (AOH) 3
Gældsrenten 3
Gearing 4
Egenkapitalens forrentning (EF) 4
Soliditetsgrad 4
Likviditetsgraden 5
Konklusion på økonomisk analyse 5
Interne og eksterne forhold 6
Den interne situation 6
Den eksterne situation 7
Vurdering af udfordringer, og strategier for fremtidig vækst 8
SWOT 9
Konklusion 10

Uddrag
Lagkagehuset befinder sig på bagermarkedet, hvilket er et marked der over det sidste år ti har udviklet sig gevaldigt.

Hvor man i 2005, så små bagerforretninger i enhver provinsby, er antallet siden hen drastisk stagneret. I 2015 var der 1200 butikker landet over, hvor der i 2017 har været et fald helt ned til 760.

Dette er der flere årsager til, og en af årsagerne er et fald i forbruget af brød. I år 2007 brugte man i gennemsnittet cirka 3200kr. pr. husstand om året på brød, hvor man i 2016 brugte 2200kr. pr. husstand.

Dette er et årligt forbrugsfald på 100kr, og har dermed også en indflydelse på de mange lukkede butikker landet over.