Det danske outdoor-marked | Analyse

Indholdsfortegnelse
Opgave 1 – karakteristik af den primære målgruppe
- Målgruppens sociodemografiske variabler

Opgave 2 - målgruppens adfærdsorienterede variabler
- Målgruppens behov
- Målgruppens købemotiver
- Målgruppens købsadfærdstype
- Målgruppens køberoller
- Målgruppens livsstil (a,b,c,d,e,f,g) – Gallups kompas:

Opgave 3 – karakteristik af den sekundære målgruppe
- Målgruppens sociodemografiske variabler

Opgave 4 - målgruppens adfærdsorienterede variabler (sekundære)
- Målgruppens behov
- Målgruppens købemotiver
- Målgruppens købsadfærdstype
- Målgruppens køberoller
- Målgruppens livsstil (a,b,c,d,e,f,g) – Gallups kompas:

Uddrag
Opgave 1 – karakteristik af den primære målgruppe
I denne opgavebesvarelse vil jeg tage udgangspunkt i relevante sociodemografiske variabler og adfærdsorienterede variabler. Målgruppens livsstile vil også blive belyst ud fra Gallups Kompas.

Målgruppens sociodemografiske variabler
Til dette afsnit har jeg taget udgangspunkt i de oplysninger, der gives i casematerialet; alder, køn, bopæl & livsfase. En variabel, der har “drillet” lidt, er bopæl.

Det er svært at finde ud af, hvor forbrugerne bor henne, da der er skov i stort set alle kommuner. Jeg har derfor valgt at sætte deres bopæl til enten Herning, Silkeborg eller Faaborg-Midtfyn, da det er her, der er mest skovareal.

En ting, der går igen hos mange af diverse aktiviteter er, at det hovedsageligt er flest mænd, der udfører aktiviteterne.

Den eneste hvor det ikke er mænd, der er i overtal, er ‘spejder’. Her udgør mændene 0,5 procentpoint hvorimod kvinder udgør 1 procentpoint.

Jeg har valgt at beskæftige mig med følgende aktiviteter; mountainbiking, vandreture, orienteringsløb, klatring og spejder. Mountainbiking strækker sig over aldersgruppen 30-49 år.

Dette er typisk forældre med lidt yngre børn (5-6+ år). De bor i Herning, Silkeborg og Faaborg-Midtfyn, da der er mest skovareal der, det er derfor et oplagt valg, at de skulle bo der.

Forbrugere, der tager på vandreture, er hyppigst mænd (29 procentpoint) samt kvinder (22 procentpoint).

Forbrugerne er mellem 50-59 år, så livsfasen er forældre med ældre børn (16+ år), de har samme bopæl som dem ved mountainbiking, da de begge gør brug af meget skovareal.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu