Det danske marked for ost | Analyse

Indledning
Efter COVID-19 nedlukningen er der set en tilbagegang i salget af ost, hvilket er et resultat af det generelle fald i detailbranchen.

Grunden til dette er, at efter genåbningen af diverse caféer, restauranter osv., strømmer folk tilbage til det, og prioriterer at komme ud og spise fremfor altid selv at lave mad, som man gjorde meget under nedlukningen.

Et sted i ostebranchen som dog er blevet en ny trend for forbrugerne, er køb af gourmet ost. Specielt under COVID-19 nedlukningen blev folk glade for flere hjemmelavede trends med hjemmebag og diverse snacks, hvilket oftest indebærer mad af en højere kvalitet.

Derfor begyndte folk altså at købe disse gourmetoste, for at få deres normale behov for kvalitetsmad dækket, som man ellers normalt får dækket på restauranter.

Indholdsfortegnelse
Brancheanalyse
Udsagn
1. I ostebranchen anvender de fleste virksomheder en differentieringsstrategi som konkurrencestrategi.
- Når Thise forbedrer dyrevelfærden, er det et eksempel på en push effekt.
2. Når Mammen Mejerierne overtager JBJ-Ost er der tale om horisontal integration.

Uddrag
Til at analysere konkurrencesituationen i ostebranchen, vil jeg først og fremmest identificere markedets konkurrenter ved hjælp af konkurrencetragten.

Dernæst vil jeg analysere konkurrencesituationen ved hjælp af Porters Five Forces for at finde ud af hvilke kræfter som styrer konkurrencen i branchen. Til dette vil jeg også benytte mig af de konkurrencemæssige positioner.

For at identificere markedet for isenkram, vil jeg starte med at definere markedet. Markedet omfatter en række forskellige former for ost, f.eks. skæreoste, smøroste, osv.

Der findes rigtig mange udbydere af ost. Der er både diverse supermarkeder og private gårdbutikker som sælger ost. som der findes få store udbydere af, kunderne er B2C, og det geografiske område er Danmark.

Markedet er et homogent marked, da der oftest ikke ses stærke præferencer for udbyderne og mærkerne.

Markedet for ost i Danmark er præget af en stor udbyder og mange mindre, og herved kan vi fastslå, at der i denne branche er tale om Differentieret Delvis Monopol.

Ud fra konkurrencetragtmodellen vil jeg sige der er smal konkurrence. Grunden til dette er, at der er en del forskellige produkter i ostebranchen, men også med andre mejeriprodukter, så der ses meget konkurrence.

I og med at der er en stor udbyder og mange små, konkurrerer de små konkurrenter meget om at få flere markedsandele, hvilket gør at konkurrencen netop er stor i branchen.

Når vi så kigger på Porters Five Forces, og truslerne man finder i de 5 markedskræfter som påvirker en virksomheds konkurrenceposition. Til at analysere konkurrenterne i branchen vil jeg herunder

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu