Opgavebeskrivelse
Opgave 1
Karakteriser den danske optikkerbranche. Inddrag bilag 1,2,3,4 og 5. Besvarelsen må maksimalt fylde 2400 anslag inklusiv mellemrum.

Opgave 2
Analyser købsadfærden ved køb af briller.
- Maslows behov
- Købsmotiver
- Købstyper
- Købsadfærdstyper
- Beslutningsprocessen
- Delkonklusion

Opgave 3
Analyser konkurrencen i den danske optikerbranche.
- Konkurrencemæssige positioner
- Markedsleder:
- Markedsudfordre:
- Konkurrencetragtmodellen
- Sammeprodukt:
- Samme produktkategori:
- Samme behov:
- Delkonklusion

Opgave 4
Diskuter følgende udsagn:
a. Der er høje indtrængningsbarrierer i den danske optikerbranche.
- Place og pris
b. Mange af virksomhederne i optikkerbranchen bruger konkurrencestrategien differentiering.
c. Markedet som optikkerne befinder sig på, kan karakteriseres som differentieret oligopol.

Opgave 5
Med udgangspunkt i din besvarelse af opgave 1-4 og relevante bilag skal du:
Identificere en udfordring for Louis Nielsen i den danske optikkerbranche. Diskutere en eller flere løsninger af den valgte udfordring.
- Løsning
- Hård konkurrence
- Markedspenetrering
- Det effektive marked

Uddrag
Den danske optikerbranche har igennem de sidste 4 år haft svage vækstrater. Dette skyldes blandt andet at optikkerbranchen er stærkt konkurrencepræget.

Nogle af de største virksomheder inden for optikerbranchen, er Louis Nielsen, Synoptik og Profil Optik. Disse tre virksomheder kæmper om markedsandelen og for at kunne styre markedet.

Indenfor optikerbranchen handler det meget om præferencer og kendskab til de forskellige virksomheder. Synoptik har den højeste kendskabsgrad på 69%, hvorimod Louis Nielsen har en kendskabsgrad på 63%.

Det betyder at disse to virksomheder ligger højst i bevidstheden ved forbrugerne. Størstedelen af salget foregår igennem B2C, i og med det er handelsvirksomheder som sælger deres briller direkte til forbrugeren selv.

Selvom branchen har haft en svag vækst, så har virksomhederne stadig haft voksende salg i et marked som har haft priskamp og en massiv markedsføring.

Omsætningen i branchen lå på den gode side af 4 mia. kr. og er fortsat stigende. Virksomheder har dog været nødsaget til at lancere nye løsninger for at kunne fastholde deres kunder.

Salget af briller foregår B2C, det vil sige produktet bliver solgt direkte til slutforbrugeren. Det betyder at de mange virksomheder skal markedsføre sig så de rammer den valgte målgruppe.

Dorthe Wimmer som er detailekspert, mener at køb af briller i høj grad handler om tillid. Synet betyder meget for folk og er derfor vigtigt at få de rigtige briller.

Danske forbrugere er enormt loyale overfor virksomheder og har derfor svært ved at skrifte fra virksomhed til virksomhed. Briller er begyndt at blive et vigtigt fænomen indenfor modebilledet. Forbrugerne køber derfor flere briller eller udskifter dem hyppigere.

Digitaliseringen er begyndt at betyde meget for mange detailvirksomheder. Mange har været nødsaget til at lukke deres fysiske butikker og finde alternativer til online muligheder.

Den danske optikerbranche holder fast i de fysiske butikker og sælger flere briller end nogensinde før. Forbrugerne fortrækker at købe briller i de fysiske butikker, så de kan vurdere om de sidder pænt.

Det er ikke kun de store virksomheder som begynder at kunne mærke presset fra online handel. De små butikker udgør 20% af brillemarkedet.

Men selvom online handel er begyndt at blive en tendens, så udgør det altså stadig kun 1% af den samlede omsætning.