Indholdsfortegnelse
Opgave 1: Karakteriser det danske chartermarked

Opgave 2: Analyser 2-3 relevante faktorer i den uafhængige omverden, der påvirker de danske charterselskaber.
- Kunder
- Miljø
- Den teknologiske udvikling

Opgave 3: Analyser købsadfærden ved køb af en charterrejse.
Opgave 4: Diskuter følgende udsagn:
a. Virksomheden Primo Tours benytter sig af konkurrencestrategien omkostningsfokus.
b. Charterrejser befinder sig på nuværende tidspunkt i nedgangsfasen i PLC-kurven.
c. Ved analyse af danskernes rejsevaner er det bedst at benytte en kvalitativ dataindsamlingsmetode

Opgave 5: Med udgangspunkt i din besvarelse af opgave 1-4 og relevante bilag bedes du identificere en udfordring primo Tours på det danske chartermarked. Diskuter mulige løsning(er) af den valgte udfordring.

Uddrag
Det danske chartermarked faldt i 2019 med 5,4 procent, som svarer til 61.600 charterturister. Der var 4 ud af de fem største charterbureauer som mistede kunder.

Rejsebureauet ”Spies” er uden tvivl det største rejsebureau med 268.228 rejsende. Selvom Spies har haft en udfordrende og ganske specielt efterår, så kan de være tilfredse med en nedgang på 5,4 procent og ikke noget højere.

Lars Thykler, som er direktør i Danmarks Rejsebureauforening (DRF) giver udtryk for at det ikke kom som en overraskelse, at charterturister er faldet. Han siger at årsagerne kommer fra usikkerheden om vejret, købelyst og økonomien.

Folk var tilbageholdende i 2019 grundet økonomien. Derfor fik branchen ikke det salg de plejede at opnå.

De forventede at kunne indhente det på et senere tidspunkt men det skete ikke. Sommeren 2018 havde også en påvirkning på 2019, da sommeren 2018 var en solrig sommer.

Derfor troede folk at sommeren 2019 ville blive lige sådan. Derfor var der ikke det store salg. Sådan udtalte Lars Thykler, som mente at bæredygtighed og klimaforandringer ikke havde nogen indflydelse på nedgangen.

Spies har fra år 2017-2019 opnået en stigning i antal solgte charterrejser. Efter Spies har vi selskabet Apollo som stiger med antal solgte charterrejser fra år 2017-2018, men fra 2018-2019 falder salget igen til knap hvad der havde i 2017. TUI har haft et faldende salg fra 2017-2019.

Udviklingen i salget af charterrejser har været svingende fra 2005-2008. Hvor fra 2008-2009 har der været et markant dyk i salget.

Årsagen kunne have været grunden finanskrisen. Fra 2010-2016 har salget været konstant, hvor der så fra 2016-2019 har været en stigning. 2018 var året der virkelig toppede med ca. 1.140.000 antal solgte charterrejser.

Flyvning står for 2-4 procent af klodens CO2 forurening. Derfor har danskerne givet udtryk for, at vælge flyvning som det de ville skære ned på, hvis de skulle spare på

---

Hos charterrejser, så er kunder en vigtig faktor, da de har en påvirkning på salget af charterrejser. Derfor kigges der på kendskabsgraden.

Spies ligger øverst i toppen og har størst procentvis i forhold til hvem der har brugt charterselskabet indenfor de sidste 12 måneder ( til rådighed eller booking) og hvem der tidligere har brugt charterselskabet (til rådighed eller booking).

Dette betyder også, at der er flest kunder som har en kendskabsgrad hos Spies. Kendskabsgraden til et charterselskab skaber også en loyalitet overfor selskabet.