Indholdsfortegnelse
Opgave 1 - Karakteriser det danske

Opgave 2 - Analyser 2-3 relevante faktorer i den uafhængige omverden, der påvirker de danske charterselskaber.
- Miljø
- Teknologiske forhold
- Demografiske forhold

Opgave 3 - Analyser købsadfærden ved køb af en charterrejse.
- Målgruppe
- Behov
- Købemotiver
- Købstyper og købsadfærd
- Køberoller
- Beslutnignsprocessen

Opgave 4 - Diskuter følgende udsagn:
a. Virksomheden Primo Tours benytter sig af konkurrencestrategien omkostningsfokus.
b. Charterrejser befinder sig på nuværende tidspunkt i nedgangsfasen i PLC-kurven.
c. Ved analyse af danskernes rejsevaner er det bedst at benytte en kvalitativ dataindsamlingsmetode.

Opgave 5 - Med udgangspunkt i din besvarelse af opgave 1-4 og relevante bilag bedes du identificere en udfordring for Primo Tours på det danske chartermarked. Diskuter mulige løsning(er) af den valgte udfordring.

Uddrag
Det danske chartermarked har i 2019 oplevet en nedgang i forhold til det forrige år, fortæller bilag 1. Tallene i bilag 3

viser dog at 2019 stadig er højere end tallene fra det sidste årti, og viser dermed den store udvikling af solgte charterrejser fra 2017.

årene inden havde tallene lagt konsekvent under 1.000.000, men efter 2017 ligger de fra 1.050.000 og over, med et rekordår i 2018 på hele 1.125.000 solgte rejser.

Bilag 1 viser at økonomi, usikkerhed om vejret og folks købelyst kan være blandt årsag til nedgangen i 2019.

Ved et dybere kig på markedet vil det stå klart at det består af en række forskellige udbydere, der tilbyder service til deres kunder.

Disse kunder befinder sig på B-2-C markedet, hvilket betyder at det er forbrugere, der handler med det formål at dække deres egne behov.

Hvis man kigger på Bilag 2, bliver udviklingen fra år 2017-2019 vist over de 12 største rejsearrangøre i Danmark.

Her ses det tydeligt at markedet bliver domineret af få store udbydere og de befinder sig derfor under konkurrenceformen differentieret oligopol.

Markedet er ligeledes betegnet ved en præference fra kunderne ift. valg af udbydere, hvilket skaber en hård konkurrence på marked.

Den hårde konkurrence ses dog tydeligt i bilag 2, til at blive domineret af virksomheden Spies. Virksomheden ligger som markedsleder, med størstedelen af markedsandelen på markedet.

Dette kan ses i bilag 2, der viser at Spies er kommet op og sælge omkring 250.000 rejser i de 3 analyserede år, ift. de efterfølgende virksomheder der ligger omkring 150.000 slag om året.

Disse virksomheder kan betegnes som markedsudfordrene, som følger Spies tæt i konkurrencen. Apollo, TUI og Bravo tours/Sun tours er navnet på disse udbydere, der alle har ca. samme markedsandel.

Til sidst ses markedsfølgerne, som er virksomheder som Sunweb og Primo tours. Dette betyder at markedet for charterrejser er red ocean

da markedet har mange konkurrenter der kæmper om de samme kunder, og dermed er præget af hård konkurrence.

Ved anvendelsen af denne strategi, skal virksomhederne udnytte forbrugernes efterspørgsel, efter nye trends og behov.

Dette ses i bilag 4, der fortælle om den stigende efterspørgsel på mere bæredygtige rejser, som afdelingschefen for Danmarks rejseforening, vil mene bliver en realitet i de kommende år.

Virksomhederne har dermed en mulighed for at være de første udbydere med dette og dermed gøre deres produkt unikt og skille sig ud fra deres konkurrenter på markedet med hår konkurrence.

---

I denne opgave vil der blive gjort brug af omverdensmodellen, der sætte fokus på de eksterne forhold. Modellen består af to dele: afhængige og uafhængige omverden.

I denne opgave bliver der dog kun fokuseret på den uafhængige omverden, der beskriver fjernmiljøet og som sjældent kan blive påvirket af virksomhederne på markedet.

Der bliver taget udgangspunkt i 3 faktorer som er, miljø, teknologiske forhold og demografi og analyseret hvordan de påvirker de danske charterselskaber.

Miljø
Den første faktor i den uafhængige omverden der kan have en påvirkning på de danske charterselskaber, er miljø.

Der er de seneste år blevet sæt mere og mere fokus på miljø, som CO2 udledning, vand- og madspild. Virksomheder er derfor nødt til at interesse som for de miljømæssige konsekvenser deres virksomhed medfører.

Derudover er der de seneste år blevet indført en del miljølove, som virksomhederne er nødsaget til at overholde.

Men derudover er det også befolkningens interesse overfor miljøproblematikker, der tvinger virksomhederne til at tænke over om deres virksomhed er miljørigtig og derudover om det kan optimeres yderligere.

De seneste år har fokusset især lagt på CO2 udledning, og flere virksomheder kæmper derfor om at være dem der reducere dette.

ette er der flere grunde til: forbrugere er nemlig i større grad begyndt at få øjnene op for virksomheders CSR

og mange vælger derfor også at tjekke om på virksomheders CSR-profiler, før de vælger udbydere på et marked. Ligeledes kan en god CSR-profil skabe god omtale i medierne

og dermed indtage en dominerende plads i målgruppens bevidsthed, når de senere skal fortage sig et køb på markedet.