Indholdsfortegnelse
Opgave 1
Det Danske chartermarked
Karakteriser det danske chartermarked.

Opgave 2
Analyser 2-3 relevante faktorer i den uafhængige omverden, der påvirker de danske charterselskaber.
Kulturelle forhold
Politiske og lovgivningsmæssige forhold
Samfundsøkonomiske forhold
Konklusion

Opgave 3
Analyser købsadfærden ved køb af en charterrejse.

Opgave 4
Diskuter følgende udsagn:

a. Virksomheden Primo Tours benytter sig af konkurrencestrategien omkostningsfokus.
b. Charterrejser befinder sig på nuværende tidspunkt i nedgangsfasen i PLC-kurven.
c. Ved analyse af danskernes rejsevaner er det bedst at benytte en kvalitativ dataindsamlingsmetode.

Uddrag
I en kvalitativ metode handler det meget om holdninger og meninger da der kan indsamles data om behov og adfærd. Kvalitativ data kan ikke omdannes til tal og derfor er det svært at bruge den til at sammenligne med data fra andre år.

Kvantitativ data kan måles i tal og derfor er den lettere at bruge hvis man skal sammenligne tal og salg fra tidligere år og sammenligne med det nuværende år. Disse to metoder er forskellige og kan derfor ikke sammenlignes.

De to metoder kan blive brugt på to forskellige måder og er lige gode til at analysere danskerne rejsevaner, da den ene måler i tal og den anden måler i personlige holdninger.