Indholdsfortegnelse
Opgave 1
Opgave 2
- Kulturelle forhold
- Demografiske forhold
- Teknologiske forhold
Opgave 3
- Behov
- Købemotiv
- Købstype
- Køberoller
- Købeadfærdstype
- Beslutningsprocessen

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Det danske chartermarked omfatter de færdigpakkede ferierejser, hvor transport, hotelophold, rejseleder m.m. på forhånd er gjort klar af et rejsebureau.

Markedet for charterrejser er konsumentmarkedet (B-2-C), hvor de private forbrugere køber med formål om, at dække deres personlige rejsebehov.

Kunderne på markedet er typisk alle i alderen 18 til 65+, da man i den aldersgruppe typisk tager på charterrejser.

Charterrejser er forholdsvist dyre og det kan derfor betyde at kunderne enten har en højere indkomst eller i en længere periode har måtte spare sammen til at kunne rejse.

Kunderne køber primært med behovet for selvrealisering, og idet det er et forholdsvis dyrt produkt, så vil købet være et overvejelseskøb.


På markedet for charterrejser er der få store og mange små udbydere, og idet det omtalte produkt er charterrejser, så er der også svage, mellem eller stærke præferencer på markedet.

Det må derfor vurderes, at konkurrencen på markedet er differentieret oligopol. Ved denne konkurrenceform befinder chartermarkedet sig på et heterogent marked.

De tilbyder på markedet de samme produkter indenfor samme produktkategori, og de tilfredsstiller alle det samme behov om ferie. Der er dermed snæver konkurrence på markedet.

På markedet er Spies markedsleder, idet de har den største markedsandel med 268.228 solgte rejser I 2019. De næststørste rejsearrangører er Apollo og TUI med et antal af solgte rejser I 2019 på hhv. 167.244 og 157.126.

Det er dog ud fra bilagene svært at vurdere hvilke, der skulle være markedsudfordrer og markedsfølger. Primo Tours er et eksempel på en markedsniche, idet de ikke har en intention om at opnå et sekscifret antal rejsende.

De vil hellere fokusere på at udbyde dyrere rejser, at forbedre deres produkt og opnå flere tilfredse kunder.

Markedet for charterrejser kan ikke kun afgrænses til Danmarks geografiske områder, fordi charterrejser er noget som man kan finde verden over.

Charterrejser er blevet mere og mere populærere igennem tiden, idet man kunde ikke selv skal til at sørge for transport, hotelophold m.m.

Markedet for charterrejser har været stærkt præget af et bæredygtigt samfundssyn, som har fået flere af de rejsende til at skrue ned for deres rejsen rundt.

Dog er der det seneste år sket et fald i antallet af rejsende, og det kan skyldes en afmatning i købelysten, usikkerhed om vejret og økonomien.