Indholdsfortegnelse
Opgave 1
- Karakteriser det danske chartermærket. Du bedes som minimum tage udgangspunkt i bilag 1, 2, 3 og 4 (video).

Opgave 2
- Analysator 2-3 relevante faktorer i den uafhængige omverden, der påvirker de danske charterselskaber.

Opgave 3
- Analysator købsadfærden ved køb af en charterrejse.

Opgave 4
- Diskuter følgende udsagn:
- a. Virksomheden Primo Tours benytter sig af konkurrencestrategien omkostningsfokus.
- b. Charterrejser befinder sig på den aktuelle tid i nedgangsfasen i PLC-kurven.
- c. Ved analyse af danskernes rejsevaner er det bedst at benytte en kvalitativ dataindsamlingsmetode.

Opgave 5
- Med udgangspunkt i din besvarelse af opgave 1-4 og relevante bilag bedes du identificere en udfordring for Primo Tours på det danske chartermærke. Diskuter mulige løsning (er) af den valgte udfordring.

Uddrag
En charterrejse er en færdigpakket ferierejse hvor transport, hotelophold, rejseleder mm på forhånd er tilrettelagt af et rejsebureau. Antallet af charterturister i Danmark faldt i 2019 med 5,4% eller det der svarer til 61.600 i forhold til året før.

Dette resulterede i at fire ud af de fem største charterbureauer mistede kunder. Dette inkluderede rejsebureauet Spies med et tilbagefald på 7.131 i forhold til 2018. Lars Thykier mener, at bureauernes brancheforening generelt vil fortsætte med at falde.

Købelysten, usikkerhed om vejret og økonomien er blandt årsagerne til nedgangen, og Lars Thykier mener derfor, at chartermarkedet vil flade ud de kommende år.

Derudover består flyvningen af 2-4% af klodens CO2 udledningen, og kan derfor også have en indvirkning på forbrugernes beslutning om at flyve sydpå.

Danmarks Rejsebureau Forening har udviklet en undersøgelse om hvorvidt forbrugerne vil betale for at komme ud og rejse bæredygtigt.

Ud fra undersøgelsen kan man konkludere at flyvetyre oftest er det danskerne vil skære ned på hvis de skal gøre en indsats for klimaet.

Desuden er der aldrig nogen der har gjort brug af de bæredygtige muligheder, og det er derfor svært at implementere for bureauerne da der ingen efterspørgsel er.

Salget af charterrejser toppede i året 2018, hvor der blev solgt langt over 1.100.000 rejser. Hvis man ser på antallet af solgte rejser fra året 2010-2016 er niveauet steget markant, og ligger på langt over de 1.000.000.

I charterbranchen ligger Spies suverænt som det største rejsebureau, med over 268.228 rejsende i 2019. Spies er en stor virksomhed, med store nye tiltag og har en dominerende stilling på markedet.

Derfor er Spies markedslederen indenfor charterbranchen. Apollo, TUI og Bravo Tours/Sun Tours er markedsfølger da disse bureauer oftest har en lavere pris og en lavere markedsandel end markedslederen.

Derudover er der flere markedsnicher på markedet som Sunweb, Detur, Primo Tours mm. som alle solgte over 35.000 rejser i året 2019.

De mange udbydere i branchen, gør at det er et marked med hård konkurrence. Konkurrenceformen i charterbranchen kaldes differentieret monopol idet Spies har en markant større markedsandel, og forbrugerne på markedet har forskellige præferencer.

---

Rejsekulturen er med årene ændret sig markant. I dag har forbrugernes præferencer og tendenser store betydninger indenfor charterrejser.

Grundet den øgende velstand, er danskerne begyndt at rejse flere gange årligt, dog i mindre tid ad gangen. Førhen var det den typiske kernefamilie der rejste på charterferie sammen, men dette har kulturen ændret på.

I dag er det mere normaliseret at tage på mor-datter ferie, eller samles som veninde gruppe og tage på en charterrejse. Dette påvirker charterbranchen negativt i og med der skal andre pakkeløsninger til denne slags ferie.

Derudover er det i høj grad blevet mere moderniseret at familier tager på kør-selv-ferie, og truer derfor de danske charterselskaber. Desuden er der flere nicheferieformer, som er med til at true charterselskaberne.

Efterfulgt af kør-selv-ferie er flere danskere begyndt på backpacking rejser, aktivitetsformede rejser og flere turister ønsker at opleve kulturen og den lokale mad i stedet for charterrejserne.

For at opsummere på omverdensmodellen 2 faktorer er miljømæssige forhold og de kulturelle noget der spiller en stor rolle i charterbranchen.

Den klart største trussel for branchen er de miljømæssige forhold, da forbrugerne er begyndt at tænke mere miljøbevidst.

Det er derfor specielt vigtigt for branchen at følge med i tidens tendenser indenfor miljøet. Branchen er samtidig tvunget til at tænke over deres CO2 udledningen, da deres fly udelukkende består af 2-4% af klodens Co2 udledning.

Desuden er det vigtigt at charterbranchen følger med i de kulturelle forhold, i og med nye tendenser spiller store roller for ferievalget.

Det vil sige at en trussel for branchen er danskernes valgkriterier når de udvælger en ferie destination, i og med større dele af forbrugerne ikke længere foretrækker charterrejser.