Indholdsfortegnelse
Opgave 1
Karakteriser den danske dagligvarebranche. Inddrag bilag 1, 2, 3 og 4.
Besvarelsen må maksimalt fylde 2.400 anslag med mellemrum.

Opgave 2
Analyser konkurrencesituationen blandt discountkæder.
Besvarelsen må maksimalt fylde 4.800 anslag med mellemrum.
- Metodisk indledning
- Konkurrencen blandt de eksisterende virksomheder/konkurrenter i branchen.
- Trusler fra nye indtrængere
- Truslen fra substituerende produkter
- Kundernes forhandlingsstyrke
- Opsamling

Opgave 3
Analyser 2-3 udvalgte forskelle i værdiskabelsen i nemlig.com og Nettos forretningsmodeller.
- Metodisk indledning
- Værditilbud.
- Kunderelationer.
- Opsamling

Opgave 4
Diskuter følgende tre udsagn. Besvarelsen må maksimalt fylde 2.400 anslag med mellemrum.

Opgave 5
Med udgangspunkt i din besvarelse af opgave 1-4 og relevante bilag bedes du identificere en udfordring for Netto. Diskuter løsning(er) på den valgte udfordring.
- Metodisk indledning.
- Opsamling

Uddrag
Dagligvarebranchen, er en kæmpestor branche hvor man ville iblandt, have Irma, Netto, Fakta, Føtex, Kvickly og Bilka som de største og mest velkendte udbydere Konkurrenceformen er differentieret oligopol, fordi der er flere store aktører hvor der er intens konkurrence med hinanden, dermed os et red-ocean marked.

i den danske dagligvarebranche, har vi discountkæder og dagligvarebutikker, hvor dagligvarebutikker ville være Irma, Føtex og Bilka.

Kendetegnet for disse er er prisen på varerne er dyre, kontra dagligvarekæder/butikker, som Netto, Rema 1000 og Fakta, hvor priserne på varerne er billigere.

I løbet af året 2019, har vi set discountkæder, have en stor voksende omsætning, fordi kunder har ændret købsadfærd og har fundet ud af at pris/kvalitet, ikke er som man siger, at prisen er lav, så er kvaliteten os og omvendt.

Dette kan ses i bilag 1, hvor discountkæder har mere fokus på at flere friskevarer og det er med til at dække mere af danskernes behov.

Dette bliver også fremvist når vi ser på regnskabstallene for discountkæder og dagligvarebutikker.

Hvor discountkæder har fået en stigning på halvanden milliard målt på omsætning. Kontra store dagligvarebutikker

som Bilka og Kvickly hvor Deres omsætning faldt 705 mio. kr. Dertil siges det at dagligvarebutikker vil blive mere online og at det ville tage over det fysiske butikker i fremtiden

dette så vi under Covid-19 virussen og verden var i lockdown hvor onlinebutikker, fik stor fremgang.

Den primære målgruppe for discountkæderne har været unge mennesker, som ikke et budget der er mere passende til de billige varer end ved dagligvarebutikker.

Deres målgruppe, er mere ude efter mere kvalitets varer, som er den ældre målgruppe, som har mere kapital og mere villig til at betale da deres budget er mere tilpasset.

Udover at have en vist kvalitetsbevidst målgruppe, ville der også være en kundeloyalitet blandt kunderne.

Dette kan også ses i bilag 2 og 3, hvor discountkæderne ikke har den største markedsandel, undtaget Netto som er ejet af Salling Group Danmark og Rema 1000 som er ejet af Reitangruppen Norge.

Disse 2 discountbutikker har den største markedsandel set på alle supermarkederne enkeltvis.

Discountkæderne har fået mere konkurrencemæssige fordele i form af deres geografiske udbredelse, da der ville komme 200 nye butikker frem mod 2029, som ville gøre det nemmere for kunder at handle hos discountbutikker.