Optikerbranche | Afsætning Case | 12 i Karakter

Opgavebeskrivelse
Opgave 1 - Karakteriser den danske optikerbranche. Inddrag bilag 1,2,3,4 og 5:

Opgave 2 - Analyser købsadfærden ved køb af briller:

Opgave 3 - Analyser konkurrencen i den danske optikerbranche:
- Leverandører:
- Kunder:
- Nye indtrængere:
- Præferencer på markedet:
- Substituerede produkter:

Opgave 4 - Diskuter følgende udsagn:
- Der er høje indtrængningsbarrierer i den danske optikerbranche.
- Mange af virksomhederne i optikerbranchen bruger konkurrencestrategien differentiering.
- Markedet som optikkerne befinder sig på, kan karakteriseres som differentieret oligopol.
a) Der er høje indtrængningsbarrierer i den danske optikerbranche:
b) Mange af virksomhederne i optikerbranchen bruger konkurrencestrategien differentiering:
c) Markedet som optikerne befinder sig på, kan karakteriseres som differentieret oligopol:

Opgave 5 - Med udgangspunkt i din besvarelse af opgave 1-4 og relevante bilag skal du:
- Identificere en udfordring for Louis Nielsen i den danske optikerbranche. Diskutere en eller flere løsninger af den valgte udfordring:

Uddrag
Store aktører såsom Louis Nielsen, Profil optik, Synoptik m.v., er meget kendte i den danske optikerbranche, hvor Louis Nielsen er markedslederen i optikerbranchen.

Louis Nielsen har næsten hele 50% af markedsandelen, hvor at 20% af markedet består af en masse små nicher. Den danske optikerbranche har omtrent en omsætning på 3,1 mia. kr. I år i detaildelen.

Det vil sige, at branchen har en masse penge mellem hænderne, altså at virksomhederne i branchen er kapitalstærke.

De sidste 10-15 år har den primære vækst i salget sket pga. de små nicher netop fordi, at de små selvstændige butikker typisk sælger de dyreste briller samt brillestel.

Samtidig med det, har de oplevet en degressiv markedsandel. Hvis man ser på kendskabsgraden til de forskellige virksomheder indenfor optikerbranchen, så ligger Synoptik højst med hele 69%.

Lige efter kommer Louis Nielsen med en kendskabsgrad på 63%. Derfor betyder det, at de to virksomheder har formået at skabe en stærk bevidsthed ved forbrugerne og derfor er det typisk én af de to virksomheder man går til, hvis man skal have et par briller.

Størstedelen af salget foregår igennem B2C-markedet, i og med at det er handelsvirksomheder, som sælger deres briller direkte til forbrugeren selv. Derfor er optikerbranchen en handelsvirksomhed.

Den danske optikerbranche har de sidste 4 år haft problemer med svagheden af vækstrater. Én af grundene til, at dette er stået på er, at optikerbranchen har været præget af en stærk konkurrence.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu