Opgavebeskrivelse
Opgave 1:
Karakteriser den danske optikkerbranche. Inddrag bilag 1,2,3,4 og 5. Besvarelsen må maksimalt fylde 2400 anslag inklusive mellemrum.

Opgave 2:
Analyser købsadfærden ved køb af briller.
- Maslows Behovspyramide
- Købstyper
- Købemotiver
- Beslutningsprocessen
- Delkonklusion

Opgave 3
Analyser konkurrencen i den danske optikerbranche.
- Konkurrencemæssige positioner
- Markedsleder:
- Markedsudfordrer
- Markedsfølgere
- Skydeskivemodellen
- Samme produkt
- Samme Produktkategori
- Samme Behov
- Delkonklusion

Opgave 4
Diskuter følgende udsagn:
- A) Der er høje indtrængningsbarrierer i den danske optikerbranche
- B) Mange af virksomhederne i optikkerbranchen bruger konkurrencestrategien differentiering.
- C) Markedet som optikkerne befinder sig på, kan karakteriseres som differentieret oligopol.

Opgave 5
Med udgangspunkt i din besvarelse af opgave 1-4 og relevante bilag skal du Identificere en udfordring for Louis Nielsen i den danske optikerbranche. Diskutere en eller flere løsninger af den valgte udfordring.

Uddrag
Fra når man finder ud af man har et problem med synet til man har den slags brille man har brug for, er der mange faser man går igennem. Det første er problemerkendelsen.

Her erkender forbrugeren at han/hun har brug for briller da han/hendes syn er blevet dårligere med årene. Herefter begynder informationssøgningsprocessen hvor forbrugeren går ind og tjekker priser på de forskellige optikere, samt hvad for nogle briller de kan udbyde til forbrugeren.

Når kunden har fundet ud af dette, er det tid til at købe brillen. Efter købet af brillen reflekteres der over om købet var det værd, og om det opfyldte han/hendes navn.