Den danske charterbranche | Afsætning

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
- Karakteriser det danske chartermarked.

Opgave 2
- Analyser 2-3 relevante faktorer i den uafhængige omverden, der påvirker de danske
charterselskaber.

Opgave 3
- Analyser købsadfærden ved køb af en charterrejse.

Opgave 4
Diskuter følgende udsagn:
- Virksomheden Primo Tours benytter sig af konkurrencestrategien omkostningsfokus.
- Charterrejser befinder sig på nuværende tidspunkt i nedgangsfasen i PLC-kurven.
- Ved analyse af danskernes rejsevaner er det bedst at benytte en kvalitativ dataindsamlingsmetode.

Opgave 5
- Med udgangspunkt i din besvarelse af opgave 1-4 og relevante bilag bedes du identificere en udfordring for Primo Tours på det danske chartermarked. Diskuter mulige løsning(er) af den valgte udfordring.

Uddrag
I denne analyse vil jeg fokus i købstyper, købsadfærdstyper og beslutningsprocessen samt deltagere i købsbeslutningen - taget ud fra en almindelig kernefamilie.

I forhold til købstyper, så som tideligere nævnt, er det er overvejelseskøb, da en rejse, er noget man i går og planlægger i længere tid.

I forhold til købsadfærdstyperne er det ”Adfærd der retter sig mod, en acceptable løsning” da der er en høj involveringen, men dog samtidig en lille forskel for mærkerne. Mærkedifferentieringen ser kunden som regel ikke inden for charterranchen, da det jo typisk er det samme rejser de sælger.

I den her form for købsadfærd, kunden dermed, fortage sig, informationsøgning om andres meninger, omkring diverse charterselvskaber. Andres meninger og holdninger, spiller en stor rolle inden for charterbranchen.

I en købsbeslutning, er der som regel, Problemkendelsen, og Informationssøgning. Problemkendelsen er f.eks. moren i familie, der forslår, hele familien har brug for den her rejse, væk fra den travle hverdag.

Hvis vi tager udgangspunkt i moren, så har hun anerkendt et problem, og begynder derfor at søge efter informationer. Disse informationer kan søges gennem, personlige, kommercielle og offentlige kilder.

En undersøgelse viser, at 37% får deres inspiration gennem venner og familie, altså gennem personlige kilder, hvor dermed 23% får deres inspiration af den kommentielle - og eller de offentlige kilder.

Når familien har foretaget sig disse informationssøgninger, skal de nu til at tage købebeslutningen, om de skal købe rejsen eller ikke. I dette eksempel køber de rejsen, og dermed betaler.

Derefter skal der laves en købsevaluering, om kunden er ”tilfreds” eller ”utilfreds” er kunden tilfreds, er der stor sandsynlighed for at familien/ kunden, vil genkøbe rejsen. Konklusionen i dette er at deltagerne i en købsbeslutning er:

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu