Indholdsfortegnelse
Opgave 1
- Karakteriser det danske chartermarked.

Opgave 2
- Analyser 2-3 relevante faktorer i den uafhængige omverden, der påvirker de danske
charterselskaber.

Opgave 3
- Analyser købsadfærden ved køb af en charterrejse.

Opgave 4
Diskuter følgende udsagn:
- Virksomheden Primo Tours benytter sig af konkurrencestrategien omkostningsfokus.
- Charterrejser befinder sig på nuværende tidspunkt i nedgangsfasen i PLC-kurven.
- Ved analyse af danskernes rejsevaner er det bedst at benytte en kvalitativ dataindsamlingsmetode.

Opgave 5
- Med udgangspunkt i din besvarelse af opgave 1-4 og relevante bilag bedes du identificere en udfordring for Primo Tours på det danske chartermarked. Diskuter mulige løsning(er) af den valgte udfordring.

Uddrag
I denne analyse vil jeg fokus i købstyper, købsadfærdstyper og beslutningsprocessen samt deltagere i købsbeslutningen - taget ud fra en almindelig kernefamilie.

I forhold til købstyper, så som tideligere nævnt, er det er overvejelseskøb, da en rejse, er noget man i går og planlægger i længere tid.

I forhold til købsadfærdstyperne er det ”Adfærd der retter sig mod, en acceptable løsning” da der er en høj involveringen, men dog samtidig en lille forskel for mærkerne. Mærkedifferentieringen ser kunden som regel ikke inden for charterranchen, da det jo typisk er det samme rejser de sælger.

I den her form for købsadfærd, kunden dermed, fortage sig, informationsøgning om andres meninger, omkring diverse charterselvskaber. Andres meninger og holdninger, spiller en stor rolle inden for charterbranchen.

I en købsbeslutning, er der som regel, Problemkendelsen, og Informationssøgning. Problemkendelsen er f.eks. moren i familie, der forslår, hele familien har brug for den her rejse, væk fra den travle hverdag.

Hvis vi tager udgangspunkt i moren, så har hun anerkendt et problem, og begynder derfor at søge efter informationer. Disse informationer kan søges gennem, personlige, kommercielle og offentlige kilder.

En undersøgelse viser, at 37% får deres inspiration gennem venner og familie, altså gennem personlige kilder, hvor dermed 23% får deres inspiration af den kommentielle - og eller de offentlige kilder.

Når familien har foretaget sig disse informationssøgninger, skal de nu til at tage købebeslutningen, om de skal købe rejsen eller ikke. I dette eksempel køber de rejsen, og dermed betaler.

Derefter skal der laves en købsevaluering, om kunden er ”tilfreds” eller ”utilfreds” er kunden tilfreds, er der stor sandsynlighed for at familien/ kunden, vil genkøbe rejsen. Konklusionen i dette er at deltagerne i en købsbeslutning er:

---

Virksomheden Primo Tours benytter sig af konkurrencestrategien omkostningsfokus.
I forhold til konkurrencemæssige fordel, i porters konkurrencestrategien, opnår Primo Tours en konkurrencemæssig fordel, da de sælger og distribuere til lave omkostninger.

Primo Tours har et bestemt, unikt produkt på markedet. Virksomhedens strategi er at ramme det lille markedet.

Oveni er reklame ikke en særlig omkostning for virksomheden heller. ”Vi interesserer os ikke rigtig for volumen.

Vi har ikke et ønske om at skulle vokse i antal, og vi er ligeglade med, hvor mange gæster de andre selskaber sender af sted, siger Bjarke Hansen.

Vi kigger mere på, hvad vi tjener på produktet, tilføjer Bjarke Hansen.” Det betyder altså at Primo Tours benytter sig af konkurrence strategien - omkostningsfokus.

- Charterrejser befinder sig på nuværende tidspunkt i nedgangsfasen i PLC-kurven.
I nedgangsfasen falder afsætning og indtjeningen, kunderne begynder at købe andre produkter, samtidig med konkurrence trækker sig ud af markedet.

Virksomheden kan i sin modningsface forlænge deres produkts modningsfase, ved at udvide deres sortiment, markedsføring eller produktudvikling.

De danske charterbrancher arbejder lige nu med at udvikle deres sortiment, ved at tilbyde hoteller, med fokus på det man kalder pakkeløsning.6

Det betyder at charterrejserne ikke befinder sig i en nedgangsfase, men i modningsfasen, da de er i gang med en udvikling, hvilke lige nu, er meget positiv.

- Ved analyse af danskernes rejsevaner er det bedst at benytte en kvalitativ dataindsamlingsmetode.

En kvalitativ dataindsamlingsmetode anvendes oftest, når man har behov for at indsamle data om meninger, behov og adfærd.

Dog kan disse informationer ikke måles, i tal. Derfor er det svært at sammenligne med tideligere år eller personer, hvis man bruger den kvalitative dataindsamlingsmetode.

I denne metode behøver man ikke spørger mange for at få den rette information, denne metode får man mere viden, ved at spørger få personer.

Dog kommer det an på om man vil have data der er målbart, hvilket er kvantitetsmetoden, eller data der indeholder, meninger og holdninger, som er den kvalitativmetode.