Den danske charterbranche | 12 i karakter

Opgavebeskrivelse
Opgave 1: Karakteriser det danske chartermarked.

Opgave 2: Analyser 2-3 relevante faktorer i den uafhængige omverden, der påvirker de danske charterselskaber.
- Kulture/sociale forhold:
- Økonomiske forhold
- Demografiske forhold
- Konklusion:

Opgave 3: Analyser købsadfærden ved køb af en charterrejse.
- Stimuli:
- Organisme:
- Beslutningsprocessen:
- Problemerkendelse:
- Informationssøgning:
- Vurdering af alternativer:
- Købsbeslutningen:
- Efterkøbsevaluering:
- Kundernes forhandlingsstyrke:
- Konklusion:

Opgave 4: Diskuter følgende udsagn
a. Virksomheden Primo Tours benytter sig af konkurrencestrategien omkostningsfokus.
b. Charterrejser befinder sig på nuværende tidspunkt i nedgangsfasen i PLC-kurven.
c. Ved analyse af danskernes rejsevaner er det bedst at benytte en kvalitativ dataindsamlingsmetode.

Opgave 5: Med udgangspunkt i din besvarelse af opgave 1-4 og relevante bilag bedes du identificere en udfordring for Primo Tours på det danske chartermarked. Diskuter mulige løsning(er) af den valgte udfordring.
- På baggrund af SWOT-opstillingen er de væsentlige udfordringer for Primo Tours blevet identificeret

Uddrag
De kulturelle forhold har en væsentlige betydelige rolle i forhold til afsætningen af produkter på chartermarkedet. Der ses en tendens til at flere begynder at skræddersyer deres egne ferie hvor det kan gøres langt billigere end charterrejser.

En anden tendens som blandt de danske konsumenter er deres ændring i rejsemålene. En undersøgelse viser at flere dansker prioritererstorbysferie samt strandferier. Ift. ferierer domineret af mændene planlægger ofte en aktiv ferie.

Rejsevanerne er blevet ændret i takt med den øget velstand samt en forbedring af tilgængeligheden. En anden væsentlige faktor som har en betydningsfuld rolle, er de økonomiske forhold, hvor Lars Thykier direktør for DRF udtaler at konsumenternes økonomier er blandt årsagerne til nedgangen.

Markedet er herunder præget af konsumenternes disponibel indkomst samt samfundets økonomiske forhold. Der ses en stigning af ældre, hvor det ses at de ældre har tid og råd til at rejse, hvor de ofte rejser uden for højsæson.

---

I forbindelse med køb af charterrejser bliver det sociale behov dækket, idet at man ofte rejser på ferie med vennerne eller familien. Yderligere dækkes selvrealiseringsbehovet også ved at konsumenterne får en oplevelse samt har den stor betydning for den enkelte person.

Køb af charterrejser er et funktionelt købemotiv idet at konsumenterne ofte bruger sin fornuft til at købe deres charterrejse. Det er et overvejelseskøb, idet at der under beslutningsprocessen ofte foretages grundige overvejelser ved køb af en charterrejse.

Charterrejser udgør en forholdsvis stor andel af konsumenternes disponibel indkomst. Derfor forekommer der ofte en lang beslutningsproces ved køb af charterrejser idet at der er forbundet en risiko.

I bilag 13 ses der en tendens til at flere konsumenter i grupperne børnefamilier, par og voksne grupper booker deres ferier 3-5 måneder før rejsen finder sted.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu