Brøchner hotel | Erhvervscase | 12 i karakter

Indholdsfortegnelse
1.Metode 2
2.Virksomhedsportræt 3
2.1 Forudsætninger: 3
2.2 SWOT 4
3. Kritiske succesfaktorer 4
3.1 Økonomi- og krisestyring 4
3.2 Identitet og beliggenhed 5
3.3 Effektiv markedsføring 5
4.Udfordring 1 - Færre turister på grund af COVID-19 5
4.1 Løsningsforslag 1 - Midlertidige lukning af hoteller 5
4.2 Løsningsforslag 2 - Kontorhotel 6
5.Udfordring 2 - Høje lønomkostninger 6
5.1 Løsningsforslag 1 - Regeringens økonomiske krisepakke 6
5.2 Løsningsforslag 2 - Øget automatisering 7
6.Udfordring 3 - Lav risikospredning 7
6.1 Løsningsforslag 1 - Udvidelse til Hamborg 7
7.Udfordring 4 - Større udbud på københavnsk hotelmarked 8
7.1 Løsningsforslag 1 - Markedsføringskampagne i København 8
7.1 Løsningsforslag 2 - Åbning af design hostel i København 8
8.Kildeliste 9
9.Bilag 10
9.1 Konsekvensberegninger 10
9.2 PESTEL-analyse 12
9.3 Porter's Five Forces 14
9.4 Positionering 16
9.5 Konkurrencetragtmodel 17
9.6 Målgruppe og købsadfærd 18
9.7 Værdikædeanalyse 19
9.8 Ansoffs vækstmatrix & den udvidede vækststrategimodel 21
9.9 Porters Generiske Strategi 21
9.10 Konkurrencestrategi 22
9.11 Business Model Canvas 22
9.12 SWOT 23
9.13 TOWS-analyse 24
9.14 Marketingmix - De 7 P’er 25
9.15 Internationalisering 26
9.16 Regnskabsanalyse 26
9.17 Edgar Scheins 3 kulturniveauer 28

Uddrag
Technological:

Indenfor hotelbranchen sker der løbende udvikling, der skal hjælpe med at forbedre kundeoplevelsen omkring de såkaldte pain-points; eksempelvis kø.

For at behjælpe denne problemstilling findes eksempelvis app’en Aeroguest, der kan hjælpe med automatisk ind- og udtjekning samt roomservice.

Dette kan medføre en forbedret kundeoplevelse for kunder i hotelbranchen.

Yderligere arbejdes der i branchen med personalefrie hoteller, der via forbedret teknologi, skal betjene kunderne, uden brug af personale - dette kan sænke personaleomkostningerne.

Slutteligt har teknologisk udvikling indenfor apps og hjemmesider gjort det muligt at hoteller kan markedsføre sig gennem OTA’er eller som Airbnb.

Environmental:

Det øgede fokus på klima-problematikken kan medføre færre flyrejser, hvilket vil medføre færre udenlandske rejsende til København.

Legal:

Corona-udbruddet har i de fleste lande, herunder Danmark, medført mange nye restriktioner, der berører hotel- og restaurationsbranchen.

Dels har restriktionerne gjort det forbudt at flyve, hvilket medfører langt færre turister.

Samtidig har den danske regering også lukket ned for restaurationsbranchen, hvilket medfører, at restauranter, barer mm. på hotellerne ikke har samme antal gæster - og dermed omsætning - som tidligere.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu