Indholdsfortegnelse
Karakteriser virksomheden AQUA D’OR.
Analyser AQUA D’ORs omverdensforhold i Danmark.
- Uafhængige omverden
- Politik og lovgivning
- Økonomi
- Demografi
- Kultur
- Miljø
- Massemedie
- Internationalt miljø
- Afhængige omverden
- Kunder
- Konkurrenter
- Mellemhandlere
- Leverandører
Diskuter AQUA D’ORs anvendelse af parameteren produkt.
- Produkter
- Produktegenskaber
- Emballage
- Produktklassification
- Sortiment
Vurder AQUA D’ORs muligheder for fremtidig vækst.
- Ansoffs vækst matrix:
- Markedspenetrering
- Markedsudvikling
- Produktudvikling
- Konklusion

Uddrag
Virksomheden AQUA D´OR blev grundlagt i 1987 af Allan Feldt. Virksomheden blev i 1998 registreret som et aktieselvskab og er i dag et datterselvskab under Danone

som er en fransk udbyder af føde- og drikkevarer. AQAU D´OR har en bred målgruppe og har en markedsandel på 40% af det danske marked, og er derfor markedsledere på det danske marked for mineralvand.

AQUA D´OR er både en handelsvirksomhed og en produktionsvirksomhed - de har nemlig et tapperi ved den oprindelige kilde med 3 produktionslinjer og 50 medarbejdere ansat, hvorefter de sælger B2B.

Virksomheden arbejder med kundesegmentet B2B, da AQUA D´OR producerer produkterne og sælger dem videre til kiosker, dagligvarebutikker osv.

Derudover benytter virksomheden sig af en blanding af markedsføringskonceptet og det samfundsmæssige koncept.

Ved markedsføringskonceptet er fokusset på at opnå fortjeneste ved at tilgodese kundernes behov og ønsker.

Et basalt behov i den menneskelige tilstedeværelse er vand - netop for at kunne overleve. Allerede der sker der en naturlig markedsføring for virksomheden, i form af det enorme behov for vand.

I forhold til det samfundsmæssige koncept fremgår det det tydligeligt på AQUA D´OR´s hjemmeside, at de benytter sig af dette.

Eksempelvis hvis de havde benyttet sig af salgskonceptet, ville man som forbruger bliver blændet af diverse tilbud - hvilket ikke er tilfældet.

Derimod ønsker AQUA D´OR ikke kun at tilgodese kundernes behov og ønsker, men samtidigt tager virksomheden udgangspunkt i og hensyn til kundernes og samfundet langsigtede interesser, etik, miljø og arbejdsforhold, hvilket man også kalder CSR.

---

Politik og lovgivning
Overordnet set vil jeg ikke mene at AQUA D´OR i øjeblikket skal være bange for, at blive påvirket af politik og lovgivning.

Dog kunne det være problematisk, hvis regeringen eksempelvis laver regler om, hvor i landet man må trække kildevand fra

eller hvis der bliver sat begrænsninger for, hvor meget vand virksomheden må trække op fra de naturlige kilder. Udover det kan AQUA D´OR blive påvirket af denne post

hvis nu der bliver sat regler omkring emballagen, eksempelvis brugen af hård plast - selvom AQUA D´OR er begyndt at lancere enkelte varianter i 100% genbrugsplat, dog er det ikke hele deres sortiment.

Økonomi
Med hensyn til økonomien, kan virksomheden blive påvirket både negativt og positivt. De kan blive påvirket positivt på den måde

at man i dag ser en general stigning i danskernes indkomst - og da kvinder som nævnt tidligere mellem 20-50 år eksempelvis er deres hovedmålgruppe til sortimentet af læskedrikke

vil det kun gavne AQUA D´OR positivt, hvis forbrugerne får flere penge mellem hænderne og deriblandt være det mere tilbøjelig til at købe en vand på farten end at tage en flaskevand med hjemmefra.

Dog i øjeblikket bliver AQUA D´OR påvirket negativt at den coronakrise vi går igennem, da vi som sagt går igennem en krise, hvor forbrugerene tænker på billigere alternativer

og spare der hvor der kan spares - og derfor tænker længere sigtet og tager drikkelse med hjemmefra, hvor de kan sparer mange penge på længere sigt.