Aqua d’or | Afsætning

Indholdsfortegnelse
1. Karakteriser virksomheden AQUA D’OR
2. Analyser AQUA D’ORs omverdens forhold i Danmark
3. Diskuter AQUA D’ORs anvendelse af parameteren produkt
4. Vurder AQUA D’ORs muligheder for fremtidig vækst.

Uddrag
Jeg har valgt at analysere AQUA D’ORs omverdens forhold ved hjælp af omverdensmodellen. Dette er en model der bruges til at analysere forholdene som påvirker virksomheden. Jeg har valgt denne model da den giver et godt indblik i omverdenen og den er relevant.

Den yderste blå cirkel viser den Uafhængige omverden, også kaldt for fjernmiljøet. Denne del er svær at kontrollere for virksomheden og de må derfor selv tilpasse sig efter forholdende. Den grønne indercirkel viser den afhængige verden, her er der fokus på nærmiljøet og det er altså de interessenter som virksomheden er i kontakt med og de dermed selv har en indflydelse på og kan påvirke dem. Og i midten af modellen er virksomheden selv som de selvfølgelig stort set har fuld kontrol over.

Nærmiljøet: AQUA D’OR har en stærk forhandlingskraft overfor deres kunder. Virksomheden er markedsleder og et velkendt brand som forbrugerne efterspørger, derfor vil der være et pres på detailkæderne til at sælge produkterne da de bliver efterspurgt. Man kan dog på den anden side sige, at vand netop er et af de mest solgte produkt, og det er et homogent produkt som nemt kan substitueres af andre, erstatningsvarer, hvilket betyder at hvis de hæver prisen for højt vil folk sandsynligvis købe vand på flaske af en konkurrent.

Dog har virksomheden også produceret vant, hvor der re tilsat smag, hvilket er lidt længere ovre i den heterogene kategori hvor de kan tage en højere pris grundet deres stærke brand. Alt i alt er deres forhandlingsevne overfor kunderne ikke så stærk grundet at det er et homogent produkt, men de er ikke helt uden forhandlingsevne pga. deres stærke brand samt deres mindre homogene produkter.

Da AQUA D’Or er markedsleder i Danmark, har de en fordel overfor deres konkurrenter. Ydermere producerer virksomheden selv produktet og anskaffer ”råvaren” selv hvilket betyder at de ikke bliver presset af eksterne leverandører og kan mindske deres omkostninger. Dette kan evt. være grunden til at de kan opnå en pris som er 1-2kr lavere end deres nærmeste mærkevarekonkurrenter på vand på flaske.

Da det er svært at være innovativ på et så simpelt produkt som vand er der primært fokus på prisen blandt konkurrenterne hvor AQUA D’Or har en fordel pga. lave omkostninger som nævnt ovenfor men også pga. deres brand som gør at folk vil betale mere for deres produkt, og desuden ejer de også mærket Denice som sælges til en lavere pris til de kunder hvor prisen er altafgørende og brandet betyder mindre.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu