Indledning
Til at udarbejde en virksomhedskarakteristik af Aqua D’or beskrives virksomhe-dens aktiviteter nedenfor virksomhedens kernekompetence og markedsforhold.

Virksomhedskarakteristikken kan benyttes til at give et overblik over virksomhe-dens aktiver, som baggrund for analysen og diskussionen der kommer senere i opgaven.

Aqua D’or er et Danskejet aktieselskab, som tapper vand på flasker til danske dag-ligvarehandlere.

Aqua D’or er en produktionsvirksomhed, som tapper vand i meget store dunke fra en underjordisk kilde, som er mere end 10.000 år gammel.

Vandet tappes med 3 produktionslinjer og der er 50 ansatte. Virksomheden har mange målgrupper, men deres primære målgruppe er kvinder fra alderen 20 til 50 år, der dyrker motion, har en sund kost og er veluddannet....

Indholdsfortegnelse
I første opgave vil jeg karakterisere virksomheden AQUA D’OR.
Jeg vil i opgave 2 analyser AQUA D’ORs omverdens forhold i Danmark
- Omverdensmodellen
- Kunderne
- Miljøet
- Økonomiske forhold
- Kulturelle forhold
- Massemedierne
- Delkonklusion
I 3. opgave vil jeg diskutere AQUA D’ORs anvendelse af parameteren produkt
- Kvalitet, sortiment, branding/promotion, emballage og mærke
- Kortvarigt produkt
- Dagligvarekøb
- Emballage
- Brande/promovere
- Brugsinformation
- Miljøhensyn
- Den smagsmæssige kvalitet
- Imagemæssigt kvalitet
- Service under køb
- brander
- Sortiment
- Delkonklusion
Jeg vil i sidste opgave vurdere AQUA D’ORs muligheder for fremtidig vækst
- Ansoffs vækstmatrix
- Markedsudvikling
- Nærmarkedsmetoden
- Influent
- Delkonklusion
Konklusion

Uddrag
Opg. 3
I udarbejdelsen af Aqua D’ors anvendelse af parameteren produkt, vil jeg tage ud-gangspunkt i flere elementer i deres produkt.

Disse elementer er nogle som skaber værdi for kunden og er med til at tilfredsstille kundes behov. Dette produktpara-meter handler bl.a. om kvalitet, sortiment, branding/promotion, emballage og mærke.

Virksomheden udarbejder disse ting for at knytte holdninger og vær-dier til det enkelte produkt. For at diskutere i denne opgave, benytter jeg mig bl.a. af de tidligere opgaver.

Diskussionen er med til at skabe et grundlag for den videre vurdering af virksomhedens muligheder for en fremtidig vækst.....

---

I Tyskland drikker de i forvejen meget vand pr. indbygger, rent faktisk ligger de øverst, med 171 liter pr. indbygger .

Grundet dette kunne man forstille sig, at der allerede var en markedsleder på deres marked og dermed ville der opstå hård kon-kurrence, hvis Aqua D’or skal ind på markedet.

Jeg vil derfor vurdere, at det bedste marked Aqua D’or bør komme ind på, er det Norske marked. På deres marked drikker de dog kun 20 liter pr. indbygger .

Jeg vil også antage, at dette marked er nemt at blive markedsleder på i det, at Norge ikke drikker meget mineralvand ift. læskedrik.

Det kan dog også være en udfordring for Aqua D’or. Virksomhedens pri-ser kan også komme til at ligge lavere end de andre på markedet, i det at alt gene-relt er dyrere i Norge, hvilket er med til at gøre vandet dyre.

Det er en meget god mulighed for Aqua D’or, at komme på det Norske marked og dermed lave geogra-fisk markedsudvikling, da det er kvalitets mineralvand til få penge.

Derudover vil jeg mene, at Aqua D’or bør vælge at sælge deres billige vand som kaldes ”Denice”, da det er en satsning i det at Norge ikke drikker meget vand og dermed bliver de nødt til at sælge det billigere.