Opgavebeskrivelse
Opgave 1: Karakteriser kort virksomheden Zleep Hotels, samt det marked de befinder sig på.

Opgave 2: Foretag en målgruppeanalyse for Zleep Hotels.

Opgave 3 Foretag en brancheanalyse for hotelbranchen.

Opgave 4 Diskuter følgende udsagn:
a. Når et hotel starter et nyt hotel, er der tale om markedspenetration/markedsindtrængning.
b. Valg af hotel er altid et overvejelseskøb på B2C-markedet.
c. Den væsentligste parameter for hotelbranchen er promotion.

Opgave 5 Med udgangspunkt i din besvarelse af opgave 1-4 og relevante bilag skal du: Identificere en væsentlig udfordring for Zleep Hotels. Diskuter mulige løsninger af den valgte udfordring.

Uddrag
Virksomheden Zleep Hotels blev grundlagt i 2003, som et aktieselskab. Den administrerende direktør Peter Haaber havde allerede inden stiftelsen af Zleep Hotels været i branchen i en del år, han var dermed meget passioneret omkring stiftelsen og arbejdet med Zleep Hotels og står bl.a. selv for introduktionsmøder for nye medarbejdere.

Zleep Hotels har i dag ni hoteller i Danmark og ét på vej i Sverige, hotellerne er typisk beliggende i storbyer med en central placering. Zleep Hotels bliver styret fra deres hovedkontor - også kaldet servicekontoret. Servicekontoret vigtigste funktion er, at sørge for, at personalet på hotellerne udelukkende kan fokusere på at servicere gæsterne og sikre den daglige drift.

Zleep Hotels er grundlagt på konceptet omkring lave værelsespriser, hos Zleep Hotels betaler ikke man ikke for serviceydelser, som man normalt gør på andre hoteller. Zleep Hotels er en servicevirksomhed, som operer indenfor B-t-C markedet - også bedre kendt som konsumentmarkedet, derudover er Zleep Hotels begyndt også at udbyde på B-t-B markedet, i form af virksomhedsaftaler.

På markedet er der præference blandt kunderne, dermed er markedet heterogent. Der er på markedet få store virksomheder, som tilbyder hotelovernatninger og dermed er konkurrenceformen differentieret oligopol

---

Der findes, som i nævnt i bilag 6 flere forskellige konkurrenter i hotelbranchen, eksempelvis bliver Scandic Hotel, Cabinn, First Hotels og Oasia omtalt som konkurrenter for Zleep Hotels i Aarhus. Både Scandic Hotels, Cabinn, First Hotels og Oasia har flere hoteller rundt om i Danmark, og er dermed også konkurrenter på landsplan.

I hotelbranchen bliver der konkurreret på flere forskellige parametre blandt andet pris. Prisen er ekstremt vigtig for kunderne og samtidigt det stærkeste handlingsparameter, som en virksomhed kan ændre på. Branchen er forholdsvis konjunkturfølsom, dog oplevede Zleep Hotels ikke særlig stor nedgang, dog har store hotelgiganter som Scandic Hotels oplevet stor nedgang under f.eks. finanskrisen i 2008.

Konkurrencen blandt udbyderne af serviceydelsen er høj, der findes i de store byer rundt omkring i Danmark mange forskellige muligheder blandt de enkelte forbrugere. Konkurrencesituationen er derfor i de større byer meget højere sammenlignet med andre steder.

Markedslederen i branchen vurderer jeg er den store aktør Scandic Hotels, Scandic Hotels har hoteller i hele Skandinavien og kan dermed opnå konkurrencemæssige fordele som bl.a. lavere indkøbspris og rabat på promotion.