Hotels.com | Opgave | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
VÆLG ÉN AF FØLGENDE DELOPGAVER:
DELOPGAVE 1
a) Konstruér et skema som nedenstående, der indeholder data fra undersøgelsen.
b) Opstil en hypotese, der kan anvendes til at teste denne sammenhæng og test hypotesen med et signifikansniveau på 5%

DELOPGAVE 2
a) Opstil en nulhypotese, og bestem de forventede værdier
b) Undersøg på et 5% signifikansniveau, om nulhypotesen kan forkastes.

Opgave 2
a) Indfør passende variable, opstil et ressourcesskema og opstil begrænsningerne
c) Tegn polygonområdet og bestem den optimale produktion.

Opgave 3
a) Bestem hvor mange procent entréindtægterne skal stige hvert år, for at denne målsætning opfyldes.

DELOPGAVE 2
a) Bestem det størst mulige dækningsbidrag og bestem den pris, der giver det størst mulige dækningsbidrag.

DELOPGAVE 3
a) Beskriv aldersfordelingen af virksomhedskonkurser ved hjælp af 2 statistiske deskriptorer.

Uddrag
DELOPGAVE 1
Hotels.com har lavet en undersøgelse af danskernes skiferievaner i 2019. Blandt deltagerne i undersøgelsen var der 139

der svarede, at de havde været på skiferie. Disse personer har svaret på spørgsmålet: "Hvor rejste du hen på skiferie?"

---

a) Konstruér et skema som nedenstående, der indeholder data fra undersøgelsen.
Ud fra det udleverede data omkring danskernes skiferievaner har jeg i Excel opstillet en pivotabel og dermed fundet frem til resultatet.

Hotels.com ønsker at undersøge, om der er en sammenhæng mellem svar på spørgsmålet og aldersgruppe.

b) Opstil en hypotese, der kan anvendes til at teste denne sammenhæng og test hypotesen med et signifikansniveau på 5%

For at teste sammenhængen og hypotesen med et signifikansniveau på 5% har jeg opstillet en hypotese ud fra skemaet. Derefter har jeg beregnet de forventede værdier og q-bidraget for alder og lande.

Det kan konkluderes at h0 ikke kan forkastes, idet den kritiske værdi er over den kritiske værdi ved en chi-i-anden-test

idet at jeg har beregnet at q-bidraget vil være på 13,918279 med et signifikantniveau er på 5%. og dermed vil den kritiske værdi være på 16,919 når frihedsgraden er på 9

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu