Synopse Brøchers Hotels | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Virksomhedskarakteristik: 2

SWOT: 3

Virksomhedens KSF’er: 4
- KSF 1: Deres koncept 4
- KSF 2: CSR (Corporate Social Responsibility) 4
- KSF 3: PR og pressearbejde 4
- KSF 4: Bygninger 4
- KSF 5: Udvidelse af sortiment 4

Virksomhedens udfordringer: 5
- Udfordring 1: Svært ved at at optimere udnyttelsen af plads på værelserne 5
- Udfordring 2: Primære beliggenhed i København 5
- Udfordring 3: Virksomheden har rigtig mange leverandører 5
- Udfordring 4: Svært at nå ud til målgruppen uden expedia.com eller booking.com meget af omsætningen går derfor til disse distributionskanaler. 5
- Udfordring 5: Stigende konkurrence 5

Handlingsforslag 6
- Udfordring 1: Svært ved at optimere udnyttelsen af plads på værelserne 6
- Udfordring 3: Virksomheden har rigtig mange leverandører 6
- Udfordring 5: Stigende konkurrence 7

Metode: 8

Kildeliste: 9

Bilag: 10
- Bilag 1 - Regnskabsanalyse 10
- Bilag 2 - Excel ark 12
- Bilag 3 – Business Model Canvas 13
- Bilag 4 – Værdikæden 14
- Bilag 5 – Omverdensmodellen 15
- Bilag 6 – Porters Five Forces 17
- Bilag 7 – Vækststrategier 18

Uddrag
Brøchners hotel er en dansk hotelvirksomhed, som opererer sig indenfor hotelbranchen. Virksomheden ejer i dag 6 boutique hoteller herunder:

Hotel Herman K, Hotel SP34, Hotel Ottilia, Hotel Danmark, Avenue Hotel, Copenhagen og Hotel Astoria.

Det er en servicevirksomhed, i og med at virksomheden kun udbyder servicerer. Brøchners hotel er et aktieselskab, som befinder sig i regnskabsklasse C. og i år 2019 havde de en omsætning på 300 millioner.

Virksomheden anvender en samarbejdsbaseret købsstrategi, da Brøchner Hotels opfatter sine leverandører som deres samarbejdspartnere.

Brøchner Hotels har den konkurrencemæssige position som Markedsniche i hotelbranchen, da de har fokus på et smalt område indenfor hotelbranchen.

Virksomheden benytter de generiske vækststrategier markedspenetrering, idet at Brøchner Hotels hele tiden forsøger at skabe et øget salg til de nuværende gæster samtidigt med at man ønsker at flere forbrugere fra målgruppen vælger produktet.

---

Brøchners hotels rentabilitet er negativt faldende over den toårige periode fra 2017-2019. Her er afkastningsgraden (AG) faldet fra 11,6% i 2017 til -3,8% i 2019. Dette er et fald på -15,5 procentpoint.

I 2019 er afkastningsgraden ikke tilfredsstillende, da afkastningsgraden helst skal være højere end markedsrenten plus risikotillæg.

Så den skal helst ligge på mindst 3-5% hvilket Brøchners hotels afkastningsgrad ikke opfylder. Afkastningsgraden falder grundet resultat før finansielle omkostninger falder procentvis mere end aktiverne.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu