Indledning
Vi har valgt at beskæftige os med landbrugssektoren i 1864 og frem. Det har vi pga. den enorme betydning landbrugssektoren og dens udvikling har haft for Danmark. Uden den hurtige og store udvikling af denne sektor, ville Danmark ikke være helt, hvor vi er i dag.

Vi undrede os derfor over, hvad der har skabt denne forandring. Hvordan var landbrugssektoren helt tilbage i 1864, hvorfor udviklede den sig

og hvordan har den udviklet sig således, at den har skubbet Danmark i den retning vi nu befinder os i. Derudfra skabte vi nedenstående problemformulering:

Redegør for landsbrugssektorens situation i 1864 og årene derefter.
Analyser landsbrugssektorens udvikling og årsagerne til denne.
Diskuter udviklingens påvirkning på det danske samfund og perspektiver til nutiden.

Indholdsfortegnelse
Indledning
Redegør for landsbrugssektorens situation i 1864 og årene derefter.
Analyser landbrugssektorens udvikling og årsagerne til denne.
Diskuter udviklingens påvirkning på det danske samfund og perspektiver til nutiden.

Uddrag
• Landbrugsproduktionen udviklede sig meget effektivt og producerede meget mere, end der skulle til, for at brødføde den voksende befolkning.

• Resten blev eksporteret til primært England.

• Der skete pludselig en målbevidst formidling af den nyeste anvendelsesorienterede forskning og teknologi.

• Der kom en kvalitativ forbedring af mange landbrugsarealer, og dette øgede jordens ydeevne.

• Mere end 80% af jorden var fordelt på familiedrevne gårde og husmandsbrug.

• Landbruget var den store valutaindtjener i perioden og gjorde det muligt at importere rå- og hjælpestoffer.

• Danmark førte en relativt liberal toldpolitik – hvilket var godt ift. Deres store eksport til England.

• Den fremvoksende industri blev derfor ikke beskyttet mod udenlandsk konkurrence.

• I 1870 sluttede Danmarks deltagelse i kornsalget grundet for hård udenlandsk konkurrence

• Konkurrenterne var primært Rusland og Nordamerika

• Det danske landbrug formåede at gennemføre en produktionsomlægning rettet mod det engelske marked for forædlede animalske varer (kød og mejeriprodukter).

• De danske bønder kom dermed helskindet igennem den “store depression” (1873-1896)