Problemformulering
Jeg vil redegøre for Apartheid i Sydafrika i 1948-1994 og fremarbejde en historisk analyse af årsagerne til Apartheid i Sydafrika.

Jeg vil analysere den historiske fiktionsfilm ‘Goodbye Bafana’ med fokus på miljø, tema, genre og personkarakteristikker.

Jeg vil i min perspektivering inddrage de aktuelle hændelser/forhold for vesteuropæiske ‘hjælpearbejde’ med fokus på udvalgte episoder af dramaserien Liberty.

Indledning
I denne opgave vil der blive fremlagt en historisk analyse af årsagerne til Apartheid i Sydafrika efterfulgt af en historisk analyse af fiktionsfilmen ’Goodbye Bafana’.

Denne opgave starter ud med en redegørelse for Apartheid i Sydafrika i 1948-1994, fordi det er vigtigt at have en grundlæggende viden indenfor emnet.

Opgaven vil indeholde en konkret besvarelse på valg af de materialer som opgaven til tage udgangspunkt i. Der vil blive foretaget to opdelte analyser som begge appellerer til hovedemnet.

I denne opgave vil der laves en udarbejdelse af aktantmodellen i forbindelse med den historiske fiktionsfilm ’Goodbye Bafana’.

Analysen vil blive efterfulgt af en konkret perspektivering af emnet, i form af en udarbejdelse af de aktuelle hændelser og forhold for vesteuropæiske ‘hjælpearbejde’, herunder med udgangspunkt i anden episode af dramaserien Liberty.

Der vil være henvisninger til bilag og referencer til de enkelte kilder. Der vil i hvert afsnit sluttes af med overordnet tre delkonklusioner, som til sidst vil blive samlet i en sammenhængende tekst i selve konklusionen.

Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse
1. INDLEDNING 4
1.2 PROBLEMFORMULERING 4
1.3 METODE 4
2. REDEGØRELSE 5
2.1 APARTHEID I SYDAFRIKA 5
2.2 VALG AF MATERIALE 5
2.3 DELKONKLUSION 6
3. ANALYSE 6
3.1 ANALYSE AF ’GOODBYE BAFANA’ 6
3.2 HISTORISK ANALYSE TIL ÅRSAGERNE AF APARTHEID I SYDAFRIKA 8
3. DELKONKLUSION 9
4. PERSPEKTIVERING 10
4.1 LIBERTY 10
4. DELKONKLUSION 11
5. KONKLUSION 12
6. LITTERATURLISTE 13
7. BILAG 14
BILAG 1: 14

Uddrag
2.1 Apartheid i Sydafrika
Ordet apartheid stammer fra det Afrikanske sprog afrikaans, som oversat til dansk betyder ’adskilthed’ , hvilket er hvad apartheid grundlæggende handler om.

Apartheid er den raceadskillelse, som blev praktiseret ved lov i Sydafrika. Raceadskillelsen havde sit udsprang i 1948’erne, men havde været almindelig praktisk siden da.

Under apartheid blev individer klassificeret i racegrupper de en del af dem var Sort, Hvid, farvet og Asiatisk. Der var en tydelig adskillelse mellem hvid og sort.

Formålet var at udlande de sorte deres stemmeret og alt form for indflydelse. Apartheid handlede derfor i bund og grund af de hvides undertrykkelse af de sorte.

Apartheid havde sin endelige slutning i 1994’erne. Apartheid byggede på en ideologi om, at der eksisterer forskellige menneskeracer, og at den hvide race er de andre overlegen.