Sydafrika | International økonomi

Opgavebeskrivelse
Hvordan er landets økonomiske situation på nuværende tidspunkt?
Hvilke konsekvenser har denne måde at føre makroøkonomisk politik på haft?
Hvilken betydning har denne måde at føre politik på Sydafrikas fremtidige økonomiske vækstmuligheder?

Problemformulering
Hvad er Sydafrikas makroøkonomiske situation?

Indledning
Jeg har i denne opgave taget udgangspunkt i Sydafrika, som jeg sammen med min arbejdsgruppe har arbejdet med internationale og markoøkonomiske forhold omkring landet.

Sydafrika, officielt Republikken Sydafrika, er et land, der ligger på den sydligste del af det afrikanske kontinent. Sydafrikas areal råder over 1.219.090 km2, og har et befolkningstal på 57.398.421 mennesker.

For at sætte det i kontekst med Danmark, svarer det til at være 28 gange så stort, og der lever over 50 mio. mennesker flere end i Danmark. Landet har de seneste år oplevet en positiv økonomisk udvikling, og landet bliver i nogen sammenhænge ikke engang betragtet som et uland længere.

Dette skyldes at siden 1996 har ANC (African National Congress) ført en neoliberal økonomisk politik med det mål for øje at øge den økonomiske vækst og beskæftigelsen.

Landet er verdens største producent af metallerne mangan, platin, og krom.

Trods Sydafrikas opadgående økonomi har væksten ikke været stærk nok til at hjælpe de allerfattigste. Landet oplever derfor en enorm skævdeling (GINI-koefficient), og omkring 11 % procent af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen.

Sydafrika var i 2010 værtsnation for VM i fodbold. Dette medførte øget opmærksomhed og betød meget for landet økonomisk, politisk og socialt.

Indholdsfortegnelse
synopsis iø mundtlig årsprøve 2. år sydafrika .............................................................................2
indledning .........................................................................................................................................................2
problemformulering..................................................................................................................................2
hvad er sydafrikas makroøkonomiske situation?.....................................................................2
problemstilling ............................................................................................................................................2
hvordan er landets økonomiske situation på nuværende tidspunkt? ...........................2
hvilke konsekvenser har denne måde at føre makroøkonomisk politik på haft? .2
hvilken betydning har denne måde at føre politik på sydafrikas fremtidige økonomiske vækstmuligheder? .........Sydafrika..2
redegørelse ..................................................................................................................................................... 3 analyse................................................................................................................................................................3
diskussion ..........................................................................................................................................................4
konklusion ........................................................................................................................................................ 5
bilag ........................................................................................................................................................................6
bilag 1 .....................................................................................................................................................................6
bilag 2

Uddrag
Sydafrika anvender den eksportorienterede strategi. Det gør de, da 65% af landets erhvervsstruktur fordeler sig på det tertiære erhverv. De har derfor ikke resurserne til at være selvforsynende. Udover dette har Sydafrika også en ugunstig landbrugsjord, som gør det kompliceret at dyrke forskellige agerbrugsprodukter.

Landets makroøkonomiske nøgletal har overordnet set været faldende de seneste år. Dog oplevede de en stigning i begyndelsen af undersøgelsesperioden. Det er derfor en anelse kompliceret at placere præcist, hvilken fase landet befinder sig i.

Dog kan jeg ud fra landets erhvervsstruktur, konkludere at landet befinder sig i fase 4. Dette kan blandt andet konkluderes ud fra faktorer, som at det tertiære erhverv er det dominerende erhverv og det sekundære erhverv begynder at miste betydningen.

Som beskrevet tidligere, benytter Sydafrika en neoliberal økonomisk politik, som helt lavpraktisk går ud på, at staten så vidt muligt ikke skal indblandes i form af politiske tiltag, der har med landets økonomiske politik at gøre.

Landet har oplevet negativ vækst, hvilket også er derfor at jeg mener at landet befinder sig i fase 1 af vækstmodellen. Dette skyldes også at landet ikke har etableret en ordentlig industrialisering, hvilket er nødvendigt, for at opnå vækst, da det primære erhverv er det tertiære.

Sydafrika har dog lavet en ny strategi for industrialisering, hvilket skal være med til at forbedre deres BNP-vækst, hvilket er positivt, og dermed også kan medføre at landet rykker op i de nyeste faser.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her