Apartheid | SSO |12 i karakter

Indledning
I denne opgave vil jeg arbejde med Apartheid og jeg vil belyse de farvedes rettigheder i Sydafrika.

De farvede i Sydafrika lever under meget usle forhold, såsom at de bor en masse mennesker samlet på meget lidt plads, der er ikke nok mad til alle og de har ikke noget rent tøj eller pænt tøj.

På grund af deres hudfarve har de ikke de samme rettigheder som de hvide. De får for eksempel ikke det samme i løn og de har ikke stemmeret eller ret til at have nogen former for politiske holdninger.

En af de mest kendte navne indenfor Apartheid er Nelson Mandela, som er formand for ANC (African National Congress).

Da Nelson Mandela bliver formand for ANC, begynder man at demonstrere offentligt. Dette foregår uden nogen som helst former for vold, for at få politikernes opmærksomhed.

Efter mange års ikke-voldelige demonstrationer, begynder der at være vold i demonstrationerne, og flere bliver skudt og dræbt.

Nelson Mandela bliver efterfølgende idømt fængsel på livstid, men løslades efter 27 år.
Han stiller derefter op til præsidentvalget, og vinder.

Efter Nelson Mandelas død, har folket i Sydafrika glemt hvad det var han stod for, så der er endnu engang en kæmpe raceadskillelse i Sydafrika, hvor de hvide igen har herredømmet og står i spidsen.

Indholdsfortegnelse
Indledning 3
Redegørelse for Apartheid 4
- Nelson Mandela 4
- ANC – African National Congress 4
Analyse af filmen ”A long walk to freedom” 7
- Analyse af indhold 7
- Dramaturgi 8
- Analyse af 1. klip 9
- Analyse af 2. klip 10
- Analyse af 3. klip 11
- Analyse af 4. klip 11
Vurdering / Diskussion 12
Konklusion 13
Litteraturliste 15
Bilag 16

Uddrag
ANC bliv i 1912 indført, og havde til formål at kæmpe for de sorte og de hvides rettigheder og frihed. ANC havde i 1912 flest hvide medlemmer og et lille parti af sorte

som protesterede imod de nye love, der begrænsede deres rettigheder, som blandt andet var deres stemmeret og deres politiske holdninger.

Oprindeligt hed partiet ”South African Native National Congress” men skiftede i 1923 navn til ”African National Congress”

I årene 1948-1994 var der en adskillelse mellem racerne i Sydafrika. Det blev kaldt for apartheid, som på Afrikansk betyder adskillelse.

De hvide mennesker havde bedre forhold end de farvede havde. Dette førte til mange års voldelig modstand mellem de hvide og de farvede.

De farvede ønskede ligestilling. De vil stemme på lige fod med de hvide, tjene lige så meget som de hvide og blive behandlet ligesom de hvide.

I 1942 blev en mand ved navn Nelson Mandela, som var et stort navn indenfor apartheid medlem af ANC (African National Congress) . ANC gik ud på at bekæmpe den raceadskillelse der var i Sydafrika.

ANC ville med vilje overtræde loven, for at få myndighederne til at reagere og det gjorde de ved at iværksætte en bølge af strejke

hvilket vil sige at de stoppede med at arbejde, for at gå ud og lave protestmarcher, som vil sige at en masse mennesker går og ud protesterer, fordi de ikke synes at de farvedes forhold og levevilkår er fair og i orden.

Men myndighederne ville ikke forhandle med ANC, så i stedet blev Nelson Mandela og andre folk fra ANC anklaget for højforræderi. Dette vil sige at der blevet begået en forbrydelse mod statsforfatningen og statsoverhovedet.

I årene 1956-1961 blev der holdt en retssag, og i den periode blev Nelson Mandela skilt fra sin første kone som han havde 2 børn med, og blev derefter gift med Winnie Mandela.

ANC brugte en ikke-voldsstrategi, men mange blev alligevel anholdt, nogle såret og flere mennesker mistede livet under demonstrationerne.

Men i 1960 under Sharpeville-massakren, opgav Nelson Mandela tanken om en ikke-voldelig modstand. Sharpeville-massakren startede efter en dag med demonstrationer og omkring 7000 protestanter imod Pass Laws

vandrede mod en politistation, hvor politiet dræbte 69 mennesker og sårede 180 andre. Og der blev derfor grundlagt en undergrundshær, også kendt som MK.

Efter Sharpeville-massakren gik Nelson Mandela under jorden og ANC blev forbudt.
Nelson Mandela rejste i 1962 rundt i Afrika for at samle støtte ind til kampen i Sydafrika. Omkring en måned efter han vendte tilbage til Sydafrika

blev han anholdt. Han blev idømt 5 års fængsel, men i mellemtiden fandt politiet MKs hovedkvarter og dette medførte at han blev idømt fængsel på livstid.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu