Problemformulering
Hvilken rolle spillede Nelson Mandela for apartheidens afskaffelse, og hvordan kommer det frem i filmen ”Mandela: a long walk to freedom”

Indledning
I Sydafrika i 1948-1994 var der Apartheid. Det vil sige at der var total adskillelse mellem racerne.

Jeg har valgt emnet Apartheid i Sydafrika og Nelson Mandela da jeg syntes det er et meget interessant emne som jeg syntes er vigtigt fordi at vi ser stadig i dag hvordan Racisme stadig spiller en stor rolle i verden og ikke bare i Sydafrika.

I denne opgave der vil jeg starte med en redegørelse af Apartheiden i Sydafrika 1948-1994 da det er vigtigt at man har en basisviden indenfor emnet.

Herefter vil jeg undersøge hvilken rolle Nelson Mandela spillede for afskaffelsen af apartheid og analysere filmen ”Mandela:

A long walk to freedom” for at se hvordan det kommer frem i den. Dette ligger til grund for min problemformulering som lyder følgende:

Indholdsfortegnelse
1 indledning 4
- 1.2 Problemformulering 4
- 1.3 Metode 4
2 Redegørelse 4
- 2.1 Hvad er Apartheid 4
- 2.2 Hvem var Nelson Mandela og hvilken rolle spillede han? 5
3 Analyse 6
- 3.1 Spillefilmsanalyse af ”Mandela: Long walk to freedom” 6
- 3.2 Aktantmodellen 8
4 vurdering 8
5 Konklusion 9
6 Litteraturliste 11

Uddrag
Ordet Apartheid betyder på modersproget Afrikaan, som en stor del af de hvide har som modersmål i Sydafrika, betyder ”adskillelse”1.

Apartheid det er en racistisk ideologi som bygger på at det er nødvendigt og formålstjenligt at adskille de forskellige racer, og at den hvide race skal have magt og styre samfundet.

Ideen handlede om genetik og udseende. Det var altså den enkelte persons udseende der afgjorde hvor personen hørte hjemme.

Målet var at de hvide skulle kunne leve helt uden kontakt med farvede og sorte. Ideologien Apartheid blev først vedtaget da Nationalistpartiet kom til magten i 1948 ved parlamentsvalget.

Dog havde ideologien stadig eksisteret og været en realitet i mange år. De sorte havde ingen stemmeret inden så de hvide stemte bare på de hvide.

Så da Nationalistpartiet kom til magten i 1948 ved en stor sejr til parlamentsvalget blev Apartheid indført som statssystem og det var egentligt bare en fortsættelse af de forhold der allerede var i Sydafrika.

De skete ved en lang række love som sikrede de hvide, havde magt over sorte og farvede. I grundloven stod der ”Ingen lighed mellem hvid eller sort hverken i kirken eller i samfundet”2. I 1994 var der mere end 15.000 forordninger og 200 love om raceadskillelse.

Håndhævelsen af lovene indebar brutal undertrykkelse af store grupper, fængslinger, tortur, drab og vold.

Enhver der var mistænkes for at være imod regeringens principper kunne fængsles i op til 180 dage, før de blev stilt for en dommer hvor de kunne blive fængslet på ubestemt tid, selv børn blev fængslet.

Apartheiden blev formelt først afskaffet i 1991 da Apartheid lovene blev ophævet, men først reelt i 1994 da der blev indført en ny forfatning i Sydafrika.

Selvom Apartheid reelt set er afskaffet kan mange af tidens uligheder stadig mærkes da den sorte befolkning stadig er langt fattigere, har højere arbejdsløshed og dødelighed end den hvide befolkningsgruppe.