Opgavebeskrivelse
1. Hvad er folkedemokratiseringsprocessen i Østeuropa og hvordan kom den til udtryk?
2. Hvad gjorde USA ved denne kommunistiske udvidelse i Øst? Inddragelse af Marshall planen.

Uddrag
modsætning til Østeuropa, havde Vesteuropa ikke oplevet store forskydninger af grænserne.

Den politiske magt forblev his demokratiske statssystemer, hvor kommunistiske partier var tilladte. De blev dog holdt under tæt overvågning, idet de parerede ordrer fra Sovjetunionen, som benyttede disse partier til at øve indflydelse i landene.

Nogle få lande, som Italien og Frankrig havde store kommunistiske partier, som var med i brede koalitionsregeringer. Deres position var en trussel og mange frygtede at de ville overtage magten.

USA mente, at især Europas økonomiske svaghed og den sociale nød gav kommunisterne gode muligheder for at fremhæve det socialistiske system, som den bedste løsning på befolkningens bekymringer.

Kommunistpartierne havde efter sejren over Tyskland vundet prestige, især hos de besatte lande, hvor de havde ydet stor indsats i modstandsbevægelserne mod nazisme og fascisme.

Efter krigen stod det klart, at Storbritannien og Frankrig ikke længere var de rigtige stormagter, da Sovjetunionen var blevet for mægtig.

De to gamle europæiske magter kunne skabe en magtbalance i kontinentet og af frygt for Sovjets ekspansion, trådte USA ind som modvægt.

Officielt skete det med Trumans kongrestale i 1947, hvor præsidenten erklærede, at landet forpligtede sig til at hjælpe frie folk til at forsvare deres demokrati imod sovjetisk og kommunistisk pres.

Efter fremsættelse af talen, overtog USA straks Storbritanniens rolle i den græske borgerkrig mod kommunisterne.