Indholdsfortegnelse
1. Vurder fordele og ulemper ved hver af Nancy Adlers fem strategier for interkulturelt samarbejde ud fra eksemplet om danske ledere i Kina.
Kulturel dominans -
Kulturel dominans -
Kulturel kompromissøgning -
Kulturel undvigelse -
Kulturel synergi -
2. Hvilken strategi ville du selv vælge i den situation? Hvorfor?

Uddrag
Kulturel dominans -
De danske leder venter på at kineserne samarbejder og som det fremgår forventer de feedback med den tid de har haft til at lære de forskellige nødvendigheder selvom de danske leder på den anden side godt ved at de for det første har en anden kulturel baggrund, derfor ved de også godt at det er en udfordring for dem.

Kulturel dominans -
Her ser kineserne lederen af virksomheden som den overordnet med andre ord tuer kineserne ikke ar vise dominans overfor den danske leder da de accepter at lederen er af en anden kultur som sagt er med til at gøre den enkelte kinesere ikke vil sige lederen imod.