Vækst strategier | Opgave

Indledning
De fleste virksomheder har vækst som en overordnet målsætning. Vækst måles oftest som stigning i omsætningen.

En vækststrategi er den langsigtede planlægning, som skal sikre opfyldelsen af virksomhedens vækstmål.

Indholdsfortegnelse
Afsætning - vækst strategier
Markedspenetrering
Forøgelse af forbrugsfrekvensen hos målgruppen
Forøge det effektive marked
Forøge markedsandel
Produktudvikling
Markedsudvikling
Nye segmenter
Geografisk markedsudvikling
Nye distributionsformer
Nye produkter på nye markeder
Vækster ved at opkøbe andre virksomheder
- Honzontal
- Vetikal

Uddrag
Man kan fx gøre det ved at forøge forbrugsfrekvensen hos målgruppen. Det man bl.a gøres ved hjælp af reklamekampagner eller andre aktiviteter, som virksomheden kan bruge til at opfodre målgruppen til at øge deres forbrug af produktet.

Dette kan fx gøres ved at reklamere for flere anledninger til at bruge produktet og hyppigere brug.

Desuden kan forbrugsmængden øges ved at skabe øget forbrug pr. gang. På slikmarkedet anvendes denne strategi ved at tilbyde slikposer med større indhold.

For langvarige produkter (forbruges over længere tid. I nogle tilfælde flere år. Det er fx et køleskab eller en mobiltelefon.)

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu