Indholdsfortegnelse
Opgave 1:
Karakteriser kort virksomheden Arla. Karakterstikken må max være på 300 ord.

Opgave 2:
Analyser Arlas internationalisering.

Opgave 3
Diskutér kort følgende udsagn:
- Køb af Skyr er et impulskøb.
- Arla er en born-global virksomhed.
- Arlas vækst strategi er markedsudvikling.

Opgave 4
Identificer en væsentlig udfordring for Arla. Diskuter mulige løsninger af den valgte udfordring.
- Nuværende Produkter:
- Markedspenetrering
- Nye produkter:
- Nye markeder:
- SWOT-opstilling

Uddrag
Arla er en dansk-registreret international andelsmejeri-koncern. Deres produktion omfatter udelukkende mælkebaserede produkter, og Arla koncernen omsætter for i alt 78 mia kr.

Arlas mission er at tilbyde moderne forbrugere mælkebaserede fødevarer som skaber inspiration, tryghed og velvære.

Deres vision i er at være det førende mejeriselskab i Europa gennem værdiskabelse og aktivt markedslederskab, for at kunne opnå den højst mulige mælkepris til andelshaverne i virksomheden.

Ideen bag Arla er at skabe et partnerskab mellem landmændene sådan at det er dem som er ejerne af virksomheden, hvilket også er derfor at Arlas selskabsform er en andelsvirksomhed.

---

Umiddelbart ville jeg have benyttet mig af Uppsala-internationaliseringsmodellen, til at analysere Arlas internationaliseringsgrad.

Dog vil jeg ikke mene at man kan benytte denne model til at analysere Arlas internationalisering, da jeg påstår at Arla er en born-global virksomhed.

---

Et impulskøb er udtryk for en pludselig og spontan købshandling, fordi man pludselig bliver fristet, når man står over for varen.

Jeg vil ikke mene at skyr er et impulskøb, idet . Jeg vil nærmere betegne det som et vanekøb, idet skyr er et produkt mange køber regelmæssigt og nærmest per automatik, når den gamle er brugt op.

---

Arla har gennemgået en utrolig udvikling fra et lokalt mejeri til en global koncern. Virksomheden har i dag opnået en placering som den fjerdestørste mejerikoncern i hele verden, dog ønsker Arla at være helt i toppen.

En af Arlas helt store udfordringer, er at de endnu ikke er etableret på nogle af de aller største markeder i verden.