Opgavebeskrivelse
Uge 6: opgave om Arla
- Udarbejd en intern analyse af Arla Foods. Der bør indgå
a. Analyse af Arlas konkurrencedygtighed
b. Arlas forretningsmodel ved hjælp af Business Model Canvas
c. Saml det hele sammen i SW-delen
2. Udarbejd en ekstern analyse
a. En PESTEL-analyse
b. Omverdensmodellen tegner et billede af Arla Foods her-og-nu situation på markedet
d. Saml det hele sammen OT-delen
3. Udarbejd en samlet SWOT-analyse

Uddrag
Arla Foods befinder sig konstant i en konkurrencesituation, og derfor glæder det for dem om at klare sig så godt så muligt på markedet

Der er derfor vigtigt for dem hele tiden at holde fokus på deres konkurrencedygtighed herunder deres kernekompetencer, konkurrencemæssige fordele og deres kritiske succesfaktorer.

---

Ændringer af købsvaner i forhold til øget fokus på kvalitet eller økologi har betydning for Arla, og de skal hele tiden tilpasse deres produkter og produktion til nye tendenser i markedet så de leverer hvad kunderne efterspørger.

Den øget fokus der er på dyrevelfærd og miljøet er også noget der påvirker Arla. De er konstant i fokus, og deres procedurer bliver hele tiden set efter.

Hvis de ikke er på forkant med fx miljøet kan det i sidste ende komme til at betyde at kunderne vælger dem fra til fordel for et brand der har det som et fokuspunkt.

Det samme gælder for dyrevelfærd da vi også her ser at forbrugerne efterspørger bedre vilkår på dette område

De sociale og kulturelle forhold er et vigtigt område, da det både omhandler holdninger, men også at de skal tilpasse produktionen til at kunne håndtere fx jule månedernes julebagning, så ekstra smør er nødvendigt for at kunne levere til den voksende efterspørgsel