Indholdsfortegnelse
Redegør for virksomheden Rynkeby Foods A/S.
Analyser hvilke interne forhold, der har størst betydning for virksomhedens værdiskabelse og vækstudvikling.
- Støtteaktiviteter
- Primære aktiviteter
- Kernekompetence
- Ansoffs væktsmatrice
Foretag en diskussion af virksomhedens anvendelse af promotion-parameteren.

Diskutér følgende udsagn:
- Det er en svag side for Rynkeby Foods A/S, at virksomheden kun i begrænset omfang producerer private label.
- Virksomhedens konkurrencemæssige position udgør en konkurrencemæssig fordel for Rynkeby Foods A/S.
- Sundhedstrenden er en stor mulighed for Rynkeby Foods A/S.

Uddrag
Rynkeby Foods A/S er en produktionsvirksomhed, og er Nordens største producent af saft og juice, dog producere de også smoothies.

Virksomheden Rynkeby Foods A/S blev grundlagt i 1934 af Inger Rasmussen i en lille by på Nordfyn af navn Rynkeby. I 1953 tog Inger Rasmussens datter Dagmar overtaget i virksomheden.

Dette blev virksomhedens redning, og Dagmar fik udvidet produktionen og sikret eksport til Sverige, Tyskland og England.

Det var dog faktisk først i 1993 under ejerskab af Arla og Carlsberg at virksomheden fik navnet Rynkeby Foods.

I dag hvor Rynkeby Foods har ca. 250 medarbejdere, er virksomheden ejet af Eckes-Granini som overtog ejerskabet tilbage i 2016, Eckes-Granini er Europas førende virksomhed indenfor juice, med eksport til 70 lande.

---

Til at analysere Rynkeby Foods’ interne forhold benytter jeg mig af Porters udvidede værdikæde for produktionsvirksomheder, denne værdikæde giver god indsigt i Rynkeby Foods’ interne aktiviteter og viser hvor virksomheden Rynkeby Foods skaber værdi for kunden.

Ved denne værdikædeanalyse findes der frem til Rynkeby Foods’ kernekompetencer, og så består Porters udvidede værdikæde af diverse aktiviteter, aktiviteter der sammen skaber værdi for kunden.

Rynkeby Foods’ primære aktiviteter, er de aktiviteter som involveres i den egentlige fremstilling af deres produkter. Støtteaktiviteterne de konsoliderer primæraktiviteterne.