Opgavebeskrivelse
Opgave 1: Redegør for virksomheden Rynkeby Foods A/S

Opgave 2: Analysator hvilke interne forhold, der har størst betydning for virksomhedens værdiskabelse og vækstudvikling.
- Primære Aktiviteter
- Produktion
- Salg og markedsføring
- Støtteaktiviteter
- Indkøb
- Teknologiske ressourcer

Opgave 3: Promotionformer
- Push/pull strategi

Opgave 4: Diskutér følgende udsagn:
a. Det er en svag side for Rynkeby Foods A/S, at virksomheden kun i begrænset omfang producerer private label.

b. Virksomhedens konkurrencemæssige position udgør en konkurrencemæssig fordel for Rynkeby Foods A/S.

c. Sundhedstrenden er en stor mulighed for Rynkeby Foods A/S.

Opgave 5: Identificere en væsentlig udfordring for Rynkeby Foods A/S på juicemarkedet.

Uddrag
Produktionsvirksomheden Rynkeby Foods A/S er nordens største producent af juice og saft, og er derfor markedsleder på juicemarkedet i Danmark.

Virksomheden blev grundlagt i 1934 af Inger Rasmussen, og senere hen overtog hendes datter Dagmar virksomheden.

Det lykkedes hende at udvide produktionen, og virksomheden blev udvidet til eksport i Sverige, Tyskland og England.

Siden dette gik det fremad for Rynkeby, hvilket også er grunden til at de er nordens største producent af juice og saft.

Efterfølgende kommer virksomheden til at hedde Rynkeby Foods, og er på dette tidspunkt opkøbt af Arla og Carlsberg med en andel på 50% til hver. I dag ejes virksomheden af Eckes-Granini, som er førende i Europa inden for juice.

Rynkeby Foods produktionsvirksomhed, da de opkøber råvarer fra udbydere og producere juice til videresalg.

Virksomheden befinder sig på producentmarkedet og deres primære kunder består af detailvirksomheder som Fakta, Dagli’ Brugsen, Føtex mm.

Juice Markedet er et marked med snæver konkurrence, hvilket betyder at markedet har den samme produktkategori, samme produkter og opfylder det samme behov.

Virksomheden befinder sig på det heterogent marked, grundet en stor efterspørgsel på økologiske produkter og vis præferencegrad fra målgruppen.

Virksomheden har i dag 250 medarbejdere, og størstedelen af dem er ansat i produktionen. Størstedelen af virksomhedens salg kommer fra appelsinjuice og æblejuice er deres næststørste salg.

Virksomhedens omsætning er steget fra 974 mio i år 2015 til 1.026 mio i år 2017, hvilket betyder at virksomheden er i vækst.

Rynkeby Foods målgruppe er bred og appellerer til stort set hele befolkningen. Den mest typiske målgruppe kunne være familie segmentet, da mange typiske familier køber Rynkeby Juice.

Deres lidt dyrer produkter såsom “God Morgen” konceptet kan henvende sig til den målgruppe, der er villig til at betale lidt mere for sin juice.

Virksomhedens sortiment er smalt og dybt, da deres primære salg er juice og saft med mange forskellige varianter.

Eftersom de har flere forskellige varianter af deres juice og saft, rammer de på den måde også en bredere målgruppe og opfylder behovet hos dem.

---

Til analyse af Rynkeby foods interne forhold, tages der udgangspunkt i de aktiviteter, som har størst betydning for virksomhedens værdiskabelse og vækst udvikling.

I analysen tages der udgangspunkt i udvalgte primæraktiviteter og tilhørende støtteaktiviteter. Fra primæraktiviteterne analyseres først og fremmest produktion

fordi virksomheden fremstiller deres produkter på forskellige fremgangsmåder, alt efter hvilket brand der produceres.

Derudover analyseres endnu en primæraktivitet i form af salg og markedsføring, fordi at virksomheden igen her har valgt at benytte tre forskellige strategier, alt afhængig af det brand der hhv. sælges og markedsføres.

I støtteaktiviteter analysers indkøb, fordi indkøbssituationen i en produktionsvirksomhed som Rynkeby Foods er altafgørende for produkternes kvalitet og dermed opfyldelse af kundernes eventuelle forventninger og behov.

Derudover analyseres virksomhedens teknologi under støtteaktiviteter. Dette gøres fordi, at et velfungerende system er vigtigt for en stor produktionsvirksomhed både investeringsmæssigt og ifh produktionsvolumen.