Fødevarevirksomheden Rynkeby Foods a/s er en virksom, der har frugtbaseret produkter indenfor deres branche. Jeg vil i min opgave redegør for, hvordan det hele er opstået, omkring deres konkurrenter, og undersøge hvilke konsekvenser de stigende råvarepriser har på virksomhedens økonomiske situation.

Indholdsfortegnelse
1. Karakteriser Rynkeby Foods ved hjælp af faglige begreber.
2. Analysér væsentlige forhold i Rynkeby Foods omverden ved hjælp af relevante teorier/modeller.

Uddrag
For at se på Rynkebys omverden, har jeg valgt at inddrage en såkaldt omverdens analyse. Modellen deler omverdenen op i to ellementer, nærmiljøet og fjernmiljøet.

I nærmiljøet har jeg valgt at se på tre af de fire faktorer som er konkurrenter, leverandøre og kunder hvilket jeg gør da det findes mest virkelighedsnært for virksomheden.

Som tidligere nævnt har Rynkeby Foods deres hovedkonkurent Coop med en besiddelse på 10,6%, hvilket blot er en udfordre til markedslederen men ikke som sådan en trussel - på bagrund af den afstand der er op til.

Dog har Rynkeby Foods nogle internationale konkurrenter, som påvirker dem indirekte. Kina begyndte i år 1988-89 at satse på at blive storproduent af æblejuice.

De gik fra en markedsandel på 0% til hele 40%, på ingen tid. Eftersom Kina også er begyndt at satse meget på juice gik æbler hen op blev en mangel vare i 2009

hvilket medførte en prisstigning, hvilket påvirker Rynkebys omsætning, eftersom deres dækningsgrad er blevet mindre, da de ikke har hævet priserne.

Udover det er der forekommet nogle private labels frem i Danmark som begynder at tage form på markederne, da de som regel er billigere samt har deres styrker. Netop dette kan komme til at true Rynkeby Foods i fremtiden, men som sagt ingen trussel i dag.