Indholdsfortegnelse
1. Karakteriser det marked, Rynkeby Foods befinder sig på.

2. Analyser Rynkeby Foods’ værdikæde og udarbejd en SW-analyse.
Værdikæde:
SW-analyse:

3. Diskuter følgende udsagn:
1. Der er hård konkurrence på juicemarkedet i Danmark.
2. Rynkeby Foods målgruppe er kun børnefamilier.
3. Leverandørerne af frugtkoncentrat har en høj forhandlingsstyrke.

4. Vurder Rynkeby Foods’ fremtidige konkurrence- og vækststrategier.

Uddrag
1. Karakteriser det marked, Rynkeby Foods befinder sig på.
Rynkeby Foods er Nordens største produktionsvirksomhed af juice og saft med en markedsandel på 35% i Danmark, hvis kernekompetence er at lave frisk juice.

Rynkeby Foods er markedsleder i Norden og har dermed store fordele. Dog er Rynkeby Foods i stigende grad presset, af private label produkter og monopolistisk konkurrence, fra lokale udbyderes salg af juice og saft, til en højere pris end Rynkeby Foods prissegment.

Dog udtaler marketingsdirektøren Jørn Falk i følgende citat, ”Rent volumenmæssigt udgør de lokale udbyderen ikke en trussel.

Vi ser en positiv påvirkning fra dette, da forbrugerne derigennem får et positiv syn på juicekategorien, hvilket kommer os til gode”.

Ud fra denne udtalelse, konkluderes at lokale udbydere ikke udgør en trussel, men derimod styrker virksomheden.

Rynkeby Foods befinder sig på producentmarkedet, da Rynkeby Foods købere og sælgere er professionelle

dette opleves når større producenter forhandler med mellemhandlere, også kendt som business-to-business (B-t-B). Produktet sælges til supermarkeder, som derefter sælger det til slutbrugeren.

Kunderne som køber juice og saft, er både personer i middelklassen som fx børnefamilier, og i den højere klasse. Disse efterspørger juice og saft til nydelse og forfriskelse til dagligdagen eller weekenden.

---

Marketing ⥽ Rynkeby Foods har valgt at markedsføre primært gennem TV via orangutangen Rynke.

Orangutangen Rynke har en kendskabsgrad i Danmark på over 90%, dermed har orangutangen Rynke en kæmpe indvirkning, på Rynkeby Foods kampanger.

Kendskabsgrad er en stor fordel at have, især i et land som Danmark, grundet reklamer ses, som værne irriterende og unyttige.

Rynkeby Foods produkt God Morgen, har fokus på at inspirere folket med ”en god morgen”. God morgen markedsføres gennem outdoor-reklamer og sociale medier.

Rynkeby Foods Brämhults, har fokus på at få forbrugeren til, at prøve produktet og markedsføres gennem sociale medier.